Živahno v šolsko leto 2016/2017

Na Ljudski univerzi Ajdovščina je že prve dni šolskega leta 2016/17 živahno na področju pridobivanja poklicnih kvalifikacij.
Udeleženci izvedenega usposabljanja iz področja kuharstva, ob pomoči svetovalke, aktivno pripravljajo osebne zbirne mape za postopek NPK Pomočnik/Pomočnica kuharja/kuharice.

Hkrati pa potekajo tudi predstavitve novih programov. V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje bodo predvidoma potekali 104-urni programi Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način ter Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu.
V prvem delu predstavitve so prisotni dobili poglobljene informacije o usposabljanju, v katerem bodo lahko nadgradili svoja neformalno pridobljena znanja ali pridobili nova znanja, spretnosti, izkušnje.
Po zaključku usposabljanja bodo konec novembra in začetek decembra potekali postopki za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije - NPK na navedenih področjih.
Več o usposabljanju preberite pod NPK in v katalogih strokovnih znanj.
 
Vabljeni tudi morebitni samoplačniki.
Programi se predvidoma pričnejo v sredini septembra, zato pohitite in pravočasno poiščite več informacij na 05 366 47 50, 041 437 785 ali .

heloena slika