CMU in nov Večgeneracijski center Goriške z roko v roki za vse generacije

Verjetno ste v preteklih mesecih že opazili brezplačne aktivnosti Centra medgeneracijskega učenja (CMU), ki ob podpori Občine Ajdovščina deluje na Ljudski univerzi Ajdovščina, spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in sožitje med generacijami. Kot vedno pa velja, če se potrudimo, iz malega zraste veliko. Z veseljem zato sporočamo, da smo CMU nadgradili z novimi dejavnostmi v sklopu projekta Večgeneracijskega centra Goriške pod imenom »Svetla stran življenja«. Gre za 5-letni projekt, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

Večgenracijski center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preden pojasnimo novosti, naj izpostavimo, kaj je v okolje že prinesel Center medgeneracijskega učenja. Skozi različne organizirane in strokovno podprte dejavnosti poteka na različnih lokacijah izmenjava znanj in izkušenj. Hkrati se vsem zainteresiranim ponuja tudi priložnost  za aktivno preživljanje prostega časa. V letu 2016 se nam je na več kot 100 dogodkih pridružilo čez 1000 udeležencev, starih od 4 do 75 let. Častna lokalna podpornica projekta je ga. Vera Kodrič, dolgoletna sodelavka Ljudske univerze Ajdovščina, ki s svojim življenjem in delom dokazuje, da je prava promotorka učenja v najširšem pomenu besede. Naši partnerji so različna društva, šole in krajevne skupnosti. Tako se v Črničah odvija Angleščina za popotnike, kjer udeleženci skozi reševanje različnih nalog, delovnih listov, slikovnih križank, rebusov in z igranjem besednih dialogov med seboj sodelujejo in si izmenjujejo znanje. Ob sredah poteka aktivno druženje sosednjih vasi (Batuje, Črniče, Selo, Vrtovin, Kamnje, Potoče, Dobravlje), kjer se s krajani omenjenih vasi po predhodnem dogovoru srečamo ter skupaj odpravimo na pohod. Vsak petek zvečer pa se vsi ljubitelji križank in drugih miselnih iger zberemo v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina, kjer se zabavamo ob reševanju križank in si v sproščenem pogovoru izmenjujemo svoje zgodbe in doživetja. V sodelovanju z učenci Osnovne šole Danila Lokarja, Društvom upokojencev  Ajdovščina in društvom ŠENT je sklopu dramske skupine nastal scenarij za igro Pujsa imamo za soseda. Gre za zgodbo, ki govori o sprejemanju drugačnih. Skupina se bo širši javnosti z igro predstavila na več nastopih, ki se bodo odvijali v prihajajočih mesecih. Vabljeni.

Glavni cilj novega projekta VGC pa je nuditi uporabne vsebine še posebej izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti njihovega življenja. Konzorcijska partnerja v projektu sta poleg Ljudske univerze Ajdovščina še Ljudska univerza Nova Gorica in Posoški razvojni center. Našteti bodo v ustreznih prostorih na različnih lokacijah v Goriški regiji ponudili prostor zbiranja, ohranjanja oz. širjenja socialne mreže in zadovoljevanja potreb. Dobrodošli ste povsod. V Ajdovščini vas čaka prijeten prostor druženja na sedežu ljudske univerze v središču mesta, na Stritarjevi ulici 1a.  Dejavnosti bodo še posebej namenjene otrokom in mladim, enostarševskim in ostalim družinam, starejšim, invalidom ter vsem posameznikom, ki potrebujejo informacije, nova znanja za potrebe dela in vsakdanjega življenja in podporo pri širjenju svoje mreže. Želimo ponuditi brezplačne, dostopne, raznolike in kakovostne programe, ki bodo preventivno zastavljeni in bodo posamezniku nudili (po)moč. Vzpostavili bomo informacijski center vseh partnerjev, ki bo nudil informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter o drugi ponudbi v lokalnem okolju. Želimo okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij in občin v geografski enoti.

Zato bo Ljudska univerza Ajdovščina sodelovala tudi z Občino Ajdovščina, s Centrom za socialno delo Ajdovščina, z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Vabimo zainteresirane institucije, prostovoljce, ki bi z nami sodelovali, da nas obiščete ali pokličete.

Vključitev uporabnikov v dejavnosti Večgeneracijskega centra Goriške je prostovoljna in brezplačna. Vse, ki nas želite spoznati in svoj prosti čas aktivno izkoristiti, vljudno vabimo, da se nam pridružite na Dnevih odprtih vrat Večgeneracijskega centra Goriška »Svetla stran življenja«. Za vas že v januarju odpiramo vrata centra z različnimi brezplačnimi dogodki v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina. Več preberite na www.lu-ajdovscina.si ali nas obiščite, pokličite na 05/ 36 64 750.