Vabljeni na Slap

Na Slapu pri Vipavi je v sodelovanju s KS Slap in Vinarsko turističnim društvom Slap – vas zlatih kapljic, pričel delovati nov študijski krožek Ljudske univerze Ajdovščina. Poimenovali smo ga »Vabljeni na Slap«.

 

Slap_2

 

Tisti dan nas nista preplašila niti močna burja in mraz. V prijetno ogretem prostoru stare šole na Slapu smo se zbrali rojeni Slapenci in nekateri priseljeni, ki se želimo na prijeten način naučiti novih vsebin ali storiti kaj novega za naš kraj in širše okolje. Kajti to je naloga študijskih krožkov. Kot člani so dobrodošli vsi, ki so dobre volje in iščejo nove izzive. Mentorica sem prisotnim predstavila, kaj so študijski krožki, kje v našem okolju že potekajo, kdo jih izvaja, kaj počnejo. Ogledali smo si kratke filme ter brošure, fotografije o njihovih dosežkih na različnih področjih. Med njimi so tudi turizem v domačem kraju, izdelava različnih izdelkov, sušenje sadja, učenje o uporabi zelišč, pa še kaj. Nato smo se pogovorili o željah, pričakovanjih posameznih članov in ciljih našega krožka. Zavedamo se, da je Slap kulturno in zgodovinsko bogat, da se v vasi že marsikaj dogaja. Želimo si še sami, glede na možnosti, dodati kakšen nov dogodek v mozaik ponudbe tako za domačine kot za drugo javnost. Zastavili smo si prve cilje, ki jih bomo skušali po korakih tudi uresničiti. Z anketo med ljudmi in razmislekom na skupnih srečanjih bomo preverili, kaj vse Slap že ponuja, kaj si vaščani želijo, da bi se dogajalo. Tako se bomo naučili, izvedeli kaj novega in skušali koristiti tudi skupnosti. V krožku bi še posebej radi širili druženje, učenje, povezovanje, skupni interes za razvoj vasi in prepoznavnost vasi v okolju.

 

Za izhodišče smo vzeli Zbornik ob 150-letnici začetka šolstva na Slapu, ki ga je v letu 2006 izdala krajevna skupnost, pripravili pa Majda Malik in ostali člani uredniškega odbora. V njem lahko preberemo marsikaj zanimivega iz preteklosti. Slap je dobil ime po slapovih, ki nastajajo iz voda različnih bližnjih potokov. Zgodovinsko izročilo vasi sega v 13. stoletje. Občudujete lahko zanimive stavbe, kamnite portale, vodnjake in še kaj. Zanimivi so zapisi o dogajanju v preteklosti. V Lanthierijevi graščini na Slapu je bila 1873 leta ustanovljena prva kmetijska šola na Slovenskem. Slap je vedno veljal za napredno vas zavednih Slovencev, ki znajo poskrbeti za svoj jezik in kulturo. Aprila 1904 je bilo ustanovljeno Katoliško izobraževalno društvo, ki se je kasneje preimenovalo v Slovensko izobraževalno društvo in je med drugim organiziralo poučna predavanja, zabavo s petjem, z godbo, igrami, s predstavami in telovadbo.

V današnjem času ima Slap okrog 400 prebivalcev, ki se ukvarjajo predvsem z vinogradništvom, kletarstvom in kmetovanjem. Prepoznavnost je še vedno povezana s kvalitetnimi vini. V zadnjem času pa se razvijajo tudi gostinstvo, turizem in še kaj. Žene vam z veseljem ponudijo domače pecivo in marmelade. Možje pa so mojstri tudi za predelavo mesa v tradicionalne izdelke. Še nedolgo nazaj je bilo zelo obiskano plesišče na Slapu, v današnjem času pa potekajo dogodki, kot sta Pohod med slapenskimi vinogradi in slapovi ali prireditev Odprti hrami na Slapu. Karitas izvaja različne aktivnosti za vse generacije. Še kaj več lahko izveste iz turistično informacijske table, ki jo je sredi vasi postavilo Vinarsko turistično društvo Slap. Po viru z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na tablo zapisali  »Slap je vas z največ zelena na svetu«.  

 

Ugotovimo lahko, da smo se člani krožka že na prvem srečanju kar nekaj novega naučili in dogovorili. Pomembno je, da vztrajamo, širimo naše ideje in se povezujemo. Če smo vzbudili tudi vaše zanimanje za »Slap nekoč in danes«, se nam pridružite na naslednjem srečanju krožka v sredo, 15. februarja ob 18.00 uri v stari šoli na Slapu.

 

Informacije in prijave na info@lu-ajdovscina.si, 041 437 785. 

Mentorica Helena Furlan