Predstavili smo program Socialni/-a oskrbovalec/-ka na domu

Na Ljudski univerzi Ajdovščina vam tudi letošnjo pomlad ponujamo 150-urni izobraževalni program Socialni/-a oskrbovalec/-ka na domu.

 

NPK_socialni oskrbovalec_ozka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na informativnem dnevu, ki je potekal 21. februarja 2017, so prisotni dobili poglobljene informacije o usposabljanju, v katerem udeleženci lahko nadgradijo svoja neformalno pridobljena znanja ali pridobijo nova znanja, spretnosti in izkušnje. Vsebine usposabljanja zajemajo znanja nege, prve pomoči, socialnega varstva in še več. Predavatelji so strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami. Po zaključenem usposabljanju imajo udeleženci možnost, da se prijavijo v postopek za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Ljudska univerza Ajdovščina je ponosna na več kot 130 oseb, ki so pridobile certifikat. Ta jim omogoča možnost zaposlitve v domovih za ostarele, v centrih za pomoč na domu ali samozaposlitev.

Pohitite. Zbiramo zadnje prijave za usposabljanje, ki bo predvidoma potekalo od MARCA do JULIJA 2017, in za postopek NPK.

Nudimo vam ugodne plačilne pogoje.

Več o usposabljanju preberite pod NPK in v katalogu strokovnih znanj