Brezplačni 20-urni jezikovni tečaji na Ljudski univerzi Ajdovščina

Zanimanje za tečaje tujih jezikov je bilo veliko.

Tečaj angleščine

 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina v okviru Programa za dvig temeljnih kompetenc prebivalstva, ki ga financira Občina Ajdovščina, že od januarja potekajo 20-urni brezplačni jezikovni tečaji, in sicer začetni in nadaljevalni tečaji angleščine in italijanščine ter začetni tečaji nemščine, ruščine, španščine in slovenščine.  

Zanimanje za tečaje tujih jezikov je bilo veliko, saj se je posameznega tečaja udeležilo dvajset ali več slušateljev, z izjemo tečajev ruščine in slovenščine za tujce, ki ju je redno obiskovalo dvanajst udeležencev. Odzivi udeležencev že zaključenih tečajev in tistih, ki še potekajo, kažejo na to, da je bil program odlično sprejet. Pri tem udeleženci poudarjajo tudi kakovost in strokovnost izvedbe tečajev ter pomen druženja, ki ga ti omogočajo. Želijo si še več podobnih brezplačnih aktivnosti, saj si nekateri tečajev sicer ne bi mogli privoščiti. Posebno zanimanje pa so izrazili za nadaljevanja zaključenih tečajev.

Cilj programa je pripraviti in izvesti neformalne izobraževalne programe za izboljšanje temeljnih kompetenc odraslih, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah (manj izobraženi, brezposelni, starejši, priseljenci), saj rezultati zadnje raziskave spretnosti odraslih v Sloveniji kažejo, da je potrebna krepitev usposabljanja odraslih v smislu vseživljenjskega učenja še posebej tam, kjer gre za nižjo izobrazbeno raven in se kaže manjša stopnja usposobljenosti ter prilagodljivosti usposabljanja.  
Programi so zasnovani tako, da omogočajo udeležencem pridobivanje ključnih kompetenc, med katere spadata tudi komunikacija v tujih jezikih in učenje slovenščine kot tujega jezika.


Z izvedbo teh programov pospešujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšujemo kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja, vključenosti in delovanja v sodobni družbi.


Tanja Badalič