TEČAJI IN UČNE DELAVNICE ZA ZAPOSLENE

 

 


PicMonkey Image_220Ljudska univerza Ajdovščina je vodilni konzorcijski partner projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V konzorciju sodelujeta še Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Gimnazija Jurija Vege Idrija. Namen projekta je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle zaposlene, starejše od 45 let, s katerimi želimo povečevati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V sklopu tega projekta smo na ljudski univerzi v prvi polovici letošnjega leta izpeljali deset brezplačnih programov za zaposlene, v katere je bilo vključenih približno 120 udeležencev. Izvedli smo programe učenja tujih jezikov: tečaje nemščine, angleščine in italijanščine, programe za razvijanje računalniške in digitalne pismenosti: tečaj Računalniška pismenost za odrasle, tri tečaje Excela, dva tečaja socialnih omrežij ter delavnice za razvijanje komunikacijskih veščin za uspešnejšo komunikacijo na delovnem mestu in doma.

Tečaji in delavnice so namenjeni zaposlenim s srednješolsko izobrazbo, starim nad 45 let. Ciljna skupina, ki je večkrat spregledana, se mora kot delovno aktivna nenehno izpopolnjevati v skladu s hitrimi spremembami v delovnem in družbenem okolju, hkrati pa potrebuje veliko spodbude pri učenju.


S programi za zaposlene želimo ljudem ponuditi možnost za razvijanje interesov in nadgradnjo lastnega znanja, da bi izboljšali svoje temeljne in poklicne kompetence, povečali svojo učinkovitost  pri opravljanju delovnih nalog ter razvili svoje podjetniške sposobnosti ali dejavnost.


S pestro ponudbo programov za zaposlene bomo na ljudski univerzi nadaljevali tudi v jeseni, ko bomo organizirali program za spodbujanje inovativnosti in kreativnosti zaposlenih, program računalniškega 3D oblikovanja  in še veliko drugih zanimivih vsebin.

 

Teja Volk