Zeleni znak kakovosti POKI do 2020

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost.

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam veliko pomeni. Od leta 2005 načrtno skrbimo za kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. V marcu 2017 smo na Andragoškem centru Slovenije dokazovali opravljeno delo na področju zagotavljanja kakovosti za obdobje 2015 – 2016. Pohvalili so komisijo za kakovost, ki uporablja različne pripomočke in je v organizacijo vpeljala različne metode za spremljanje kakovosti.


Ponosni smo, da je naše delo na področju načrtne skrbi za kakovost v več kot 10-tih letih že prepoznano in ker smo v maju ponovno pridobili pravico do uporabe znaka POKI za obdobje 2017 – 2020. V organizaciji bomo tudi v bodoče aktivni pri načrtnem delu za kakovost. Pripravljamo novo samoevalvacijo in vpeljavo izboljšav na podlagi ugotovitev.

Vabimo vas, da nam tudi vi kadarkoli sporočite vaša mnenja o izobraževanjih ali predloge za izboljšave: 05 366 47 50 ali helena.furlan@lu-ajdovscina.si

VEČ: http://www.lu-ajdovscina.si/skrbimo_za_kakovost/

ScreenHunter 43