Sofinanciranje šolanja

Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad RS je v petek, 23. 6. 2017, na svojih spletnih straneh objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za zaključene srednješolske programe ter mojstrske, delovodske in poslovodske izpite. Do povračila šolnin so upravičeni odrasli, ki so imeli pred vključitvijo v program zaključeno največ srednjo poklicno šolo, razpis pa velja za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018

Razpis in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

bank-note-209104_1920