USPOSABLJANJE ZA PICOPEKA

Ljudska univerza Ajdovščina je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje v juniju in juliju organizirala usposabljanje za poklic picopeka.

Na usposabljanju so udeleženci pridobili temeljna znanja in spretnosti z različnih področij, in sicer o poznavanju surovin, osnovnih postopkov izdelave pic (od priprave testa do peke različnih vrst pic), osnovah higienskih zahtev in osnovah HACCP, organizaciji dela, pripravi krušne peči, pakiranju oz. skladiščenju in še marsikaj. Praktični del programa, ki je potekal na Dvorcu Favetti v Skriljah, je vodil izkušen picopek Sedin Mraković iz picerije Pigal v Ajdovščini, teoretični del pa je potekal pod vodstvom dr. Borisa Kovača, tehničnem direktorjem v Mlinotestu in predavateljem na področju živilstva ter prehrane. Velik poudarek je bil na praktičnem delu, z namenom da bi udeleženci pridobili čim več izkušenj.

Zaključek praktičnega dela usposabljanja je potekal na Dvorcu Favetti, kjer je vsak udeleženec pripravil pico iz krušne peči po lastni viziji in okusu. Sledila je neformalna pokušina pic, na katero so bili povabljeni predstavniki ZRSZ OS Nova Gorica in potencialni delodajalci sveže usposobljenega kadra. Poleg novopečenim picopekom gre velika zahvala za pogostitev celotni ekipi pivnice in picerije Pigal, ki je s svojim profesionalnim dotikom soustvarila zaključni dogodek tako na ravni razvajanja brbončic kot s strežbo.

Dogodek je nedvomno botroval k novim priložnostim za povezovanje med delodajalci in iskalci zaposlitve, hkrati pa je dokazal, da povezovanje izobraževalnih institucij, Zavoda za zaposlovanje in gospodarskih akterjev lahko obrodi mnogo sadov oziroma pic.

32243355553335skupno