Podpis Memoranduma o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov in srečanje strokovnega ter strateškega sveta partnerjev ISIO projekta in projekta svetovanje zaposlenim

V sredo, 18. 10. 2017, je v Novi Gorici na Gospodarski zbornici Slovenije – Območni zbornici za Severno Primorsko – potekal slavnostni dogodek ob podpisu Memoranduma o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov.

Podpisniki partnerstva, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Severno Primorsko, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje OS Nova Gorica, Posoški razvojni center, Šolski center Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica in Ljudska univerza Ajdovščina, se zavedajo pomena učinkovitega medsebojnega sodelovanja gospodarskih družb, podjetij, podjetnikov, organizacij, zavodov, institutov, izobraževalnih institucij in drugih ciljnih javnosti pri načrtovanju in razvoju človeških virov na regijski ravni.

Namen sodelovanja je hitrejši odziv na aktualne in prihodnje potrebe podjetij, omogočanje lažje poti za pridobivanje novih znanj in kompetenc, iskanje inovativnih rešitev pri zmanjševanju vrzeli med trenutnimi zahtevami trga dela in delodajalcev, usposobljenostjo kadrov ter vsebinami. Podpisniki bodo k sodelovanju povabili še druge ključne deležnike in podjetja, saj verjamejo, da se le s skupnimi močni lahko gradi boljši jutri.

Podpisu memoranduma je sledil sestanek strateških in strokovnih partnerjev ISIO projekta in projekta svetovanje zaposlenim, na katerem so predstavniki posamezne organizacije predstavili, s katerimi posamezniki ali skupinami se pri svojem delu najpogosteje srečujejo. Izpostavili so primere dobre prakse in poudarili pomen ter vlogo brezplačnega svetovanja tako za zaposlene kot za nezaposlene osebe.

Srečanje se je zaključilo z delavnico o Paretovemu pravilu, na kateri so udeleženci spoznali, kako "živeti s Paretom"  oziroma uporabo načela 80/20 v vsakdanjem življenju, ki ponuja eno od možnosti za drugačno razporeditev nalog in postavljanje prioritet.

IMG_1249IMG_1350IMG_1261IMG_1317IMG_1277