Delavnica: Arhitektura in likovno izražanje

Brezplačni program za mlade od 14. do 18. let
28., 30. avgust, 4., 6., 11., 13. september 2018.

ajdovscina_strehe_zoom

Vabimo vas na brezplačni program ARHITEKTURA IN LIKOVNO IZRAŽANJE, ki je namenjen mladim od 14. do 18. leta starosti.

Kdaj:

  • torek, 28. 8. 2018 in četrtek, 30. 8. 2018 ob 15.00 – 16.30,

  • torek, 4. 9. 2018 in četrtek, 6. 9. 2018 ob 15.00 – 16.30,

  • torek, 11. 9. 2018 in četrtek, 13. 9. 2018 ob 15.00 – 16.30.

Kje:

v prostorih VGC Goriške na Ljudski univerzi Ajdovščina, Stritarjeva 1a, Ajdovščina

Vsebina:

Pripravili smo izziv za vse mlade, ki jih zanima svet arhitekture in likovnega izražanja.  Arhitekturo bomo preučevali z vsemi čuti (vid, sluh, okus, voh in tip), raziskovali svetlobo, odtenke barv, materiale in oblike. Skupaj bomo risali, gradili in sestavljali, da bomo lažje razumeli okolje, v katerem živimo. Spoznavali bomo pomen stavbne dediščine in dialog arhitekture z naravo. Ustvarjali bomo z različnimi materiali in pripomočki, razvijali način razmišljanja, domišljijo in samostojnost, hkrati pa se učili skupinskega dela, saj se bomo zahtevnejših nalog lotevali skupaj. Izhodišče za naše arhitekturno raziskovanje bodo tudi makete, načrti in fotografije. Arhitekturo bomo spoznavali tudi v živo, z opazovanjem stavb v Ajdovščini.

Po dogovoru bomo pripravili zaključno razstavo izdelkov na dogodku INCASTRA – Dan Ajdovske industrije in podjetništva, ki bo 21. in 22. septembra 2018.

Metode dela: predavanje, pogovor, opazovanje, vaja, po dogovoru dodatna »domača vaja«, drugo …

Teme:


STAVBNA DEDIŠČINA - Skupaj si bomo ogledali Ajdovščino in razpoznavali različna obdobja nastanka stavb, njihovo umestitev v prostor in sočasno spoznavali osnove urbanizma. Kako se arhitektura prilagaja okolju in naravnim danostim, kako arhitektura in oblikovanje vplivata na naše vsakdanje življenje. Pobliže bomo spoznavali različne vidike projektiranja obsegajoč vsa merila, od urbanizma do detajlov opreme.

MESTO in HUDOURNIK HUBELJ - S sprehodom po mestu bomo raziskovali, kako se je spreminjalo skozi stoletja, si ogledali pomembnejše stavbe, trge, mostove ... Spoznavali bomo različne arhitekturne člene, vpliv burje in hudournika Hubelj. Podobo stavbe oblikuje stavbni plašč ali zunanji ovoj, ki ga sestavljajo različni arhitekturni elementi. Na načrtih in fotografijah različnih stavb bomo raziskovali pročelja in elemente fasade (okna, vrata, balkone, vence, dekoracije, barve…). Pogovarjali se bomo o materialu v arhitekturi in o konstrukcijah. Morda bomo izdelali svoj model stavbe ali izrisali zanimiv most čez hudournik Hubelj.  Morda pa z različnimi tehnikami oblikovanja papirja ustvarjali plastične teksture namišljenih fasad ali postavili maketo mesta.

 Med drugim bomo razmišljali še o temah:

  • narava kot vir navdiha; prostorski eksperiment ali perspektiva; stavbni plašč; ritem v arhitekturi ali arhitektura in glasba; ostalo po dogovoru skupine …


Udeležba na programu vam lahko pomaga pri odločitvi za bodoči poklic ali pri morebitnih sprejemnih izpitih.

Potrebni pripomočki:

Zaradi lažjega dela vsak s sabo prinese nekaj svinčnikov različnih trdot, šilček, tempere in čopiče. Ostali pripomočki in materiali bodo brezplačno na voljo.

Vodja programa:

Skozi labirinte arhitekture in likovnega izražanja vas bo vodila Taša Turk, arhitektka in slikarka.

 

Informacije in prijave: sprejemamo na telefon 05/36 64 73, 051 439 717, 041 437 785 ali pišite na info@lu-ajdovscina.si. Pohitite, saj je število prostih mest omejeno.

S telefonsko informativno prijavo v Delavnica: Arhitektura in likovno izražanje potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanja pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

Projekt VGC Goriške sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

VABLJENI!

267-KASTRA_RENDER01

ajdovscina_sturje_zoom (00000003)