Povabilo podjetjem k sodelovanju ob 60. obletnici Ljudske univerze Ajdovščina

 

Skica_60-05

Spoštovani,

letošnje leto bo na Ljudski univerzi Ajdovščina v znamenju obeleževanja 60. obletnice.

S skupnimi močmi lahko vseživljenjsko učenje in možnosti izobraževanja približamo čim širšemu krogu uporabnikov in tako vsi skupaj naredimo pomemben korak naprej k razvoju in povezovanju. Naše temeljno izhodišče je kakovosten razvoj inovativnih učnih pristopov in programov. Ob tem velja izpostaviti, da smo glavni nosilec izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini.

V jubilejno leto vstopamo z novimi idejami in predvsem povezovalno. Povezovalno nit bodo predstavljali trije stebri razvoja – ljudje, gospodarstvo in skupnost, ki jih bomo poudarjali skozi celotno leto in so glavne prioritete tudi v razvojnem načrtu naše ustanove.

60. obletnico Ljudske univerze Ajdovščina bomo obeležili na prav poseben način – s številnimi brezplačnimi dogodki, predavanji in različnimi aktivnostmi skozi vse leto. Posebej prazničen bo oktober, ko bo potekala tudi osrednja prireditev. Takrat bomo izdali tudi rokovnik, ki bo odražal našo prehojeno pot in odnos, ki ga krojimo z udeleženci naših programov, posamezniki, društvi in podjetji že 60 let. V njem bomo zbirali utrinke, misli in predstavitve vseh zgoraj naštetih.      

Eden od treh temeljnih stebrov našega Razvojnega načrta predstavlja prav gospodarstvo, kamor sodite tudi vi. Zelo pomembno se nam namreč zdi, da ste tudi vi del našega jubilejnega dogodka.

 

Skica_60-20

Paket 1

250 €111

 • Kratka izjava direktorja, kadrovske službe in podobno, skozi prizmo motivacijskih besed,
  na temo znanja, izobraževanja, vseživljenjskega učenja povezana z Ljudsko univerzo Ajdovščina. 

 

Paket 2

500 €222

 • Predstavitev vašega podjetja ali izjava v rokovniku
  z vašimi logotipi ali fotografijo (½ stran),
 • objava vašega logotipa na vseh plakatih, ki bodo promovirali dogodke ob 60. letnici.

 

Paket 3

750 €3333

 • Predstavitev vašega podjetja ali izjava v rokovniku
  z vašimi logotipi ali fotografijo (1 stran),
 • objava vašega logotipa na vseh plakatih,
  ki bodo promovirali dogodke ob 60. letnici,
 • sodelovanje v oddaji pred osrednjim dogodkom,
 • postavitev oglasnega panoja »roll up« na osrednjem dogodku.

 

 

Vsem sodelujočim se bomo na osrednji prireditvi uradno zahvalili.

 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina verjamemo, da le skupaj zmoremo več in da skupaj lahko zgradimo trdne vezi ter tako soustvarjamo pogoje, ki prispevajo k osebni in poklicni rasti posameznika, k razvoju gospodarstva ter posledično boljši kakovosti življenja v skupnosti.

Prosimo, če nam lahko svojo odločitev potrdite najkasneje do petka, 15. februarja 2019,
na e-mail neja.fakin@lu-ajdovscina.si ali pa pokličete na telefonsko številko 05 366 47 50. 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Skica_60-22