Tečaji slovenskega jezika - vstopna raven (A1)

Slovene language course – beginner level (A1)

Kdo? Who?

  • tujci, ki potrebujejo znanje slovenščine v vsakdanjem življenju,
  • vsi, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine na vstopni ravni A1 za uradne namene (na primer za delo).  

If you are new in our town/country and would like to pass the exam A1, or to meet new people, to speak Slovenian language better –  then this is the program for you!

 

TEČAJ SLOVEN

Na Ljudski univerzi Ajdovščina poteka tečaj slovenskega jezika na vstopni ravni (A1) na treh stopnjah: 

 

  • Tečaj SLOVENŠČINE, 60 ur - LEVEL 1

Je primeren za popolne začetnike.

  • Tečaj SLOVENŠČINE, 60 ur - LEVEL 2

Nadaljevalni tečaj LEVEL 2 je namenjen tistim, ki so že zaključili tečaj LEVEL 1 ali tistim, ki že imajo nekaj predznanja slovenskega jezika.

  • Tečaj SLOVENŠČINE, 60 ur - LEVEL 3

Je primeren za tiste, ki so zaključili tečaj LEVEL 2 ali tistim, ki že razumejo, pišejo in berejo kar nekaj slovenskih besed in bi si želeli izpopolniti svoje znanje slovenščine. 

 

Lahko pa se odločite za tečaj celotne ravni A1 (LEVEL 1, 2 in 3) v obsegu 180 ur. 

 

Znanje, ki ga boste pridobili po zaključenem tečaju celotne ravni A1 (180 ur) zadostuje za opravljanje izpita iz znanja slovenščine na vstopni ravni A1. 

 

Kdaj? When?

S tečaji začnemo v torek, 24. avgusta 2021. The courses begin on Tuesday, August 24, 2021.

Courses are held 3 times a week for 4 school hours. Tečaji potekajo 3 krat tedensko po 4 šolske ure.

 

Cena/ Price:

Za 60 urni tečaj je cena 380 EUR  (z vključenim DDV). Možnost plačila na 2 obroka.

Za 180 urni tečaj je cena 1140 EUR (z vključenim DDV). Možnost plačila na 5 obrokov. 

 

For a 60-hour course the price is 380 EUR (including VAT). It's possible to pay in 2 installments.

The price for a 180-hour course is 1140 EUR (including VAT). It's possible to pay in 5 installments.

 

Prijava in informacije/ More information and registration: 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 05 366 47 53 ali nam pišite na

Prijavite se lahko tudi preko spletne prijavnice. 

For additional information about the courses, contact us on 05 366 47 53 or .

You can also apply via the online application form.