Študiraj STROJNIŠTVO na FINI Novo mesto! Informativni dnevi v septembru.

2., 9., 16., 23. in 27. 9. 2021 ob 16.00

Postanite razvojni potencial družbe!

informativni dan (002)

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) vas v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina vabi na INFORMATIVNE DNEVE v več terminih. Vsak bo potekal tako na daljavo kot v živo na sedežu fakultete v Novem mestu. Predstavili bodo izredni študij strojništva, ki ga izvajajo na daljavo v kombinirani obliki.

Visokošolski študijski program Inženiring in vozila (VS)

Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila (UN)

Inženiring in avtomobilska industrija (MAG)

nženiring in avtomobilska industrija (DR)

 

Kdaj, kje, kako?

Informativni dan bo potekal v naslednjih terminih:

Pridružite se jim na daljavo preko URL povezave navedene zgoraj ali jih obiščite na sedežu fakultete na Šegovi ulici 112 v Novem mestu, v predavalnici P4 (pritličje). Za vstop je treba izpolnjevati pogoj PCT.

Prednosti študija na daljavo:

  • študirate lahko od kjerkoli.
  • enako(vredno) znanje;
  • večletne izkušnje z izvajanjem;
  • visokošolski učitelji so priznani strokovnjaki iz akademskega in gospodarskega okolja;
  • pretežni del študija poteka na daljavo, laboratorijske vaje pa se izvajajo v živo;

Zakaj bi se vpisali prav na FINI ?

– V Sloveniji, EU in globalno je prisotna zelo visoka stopnja zaposljivosti njihovih diplomantov na področju strojništva.

– Do sedaj so bili edina fakulteta v Sloveniji, ki je poleg izrednega študija v klasični obliki izvajala študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki.

– Študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, imajo možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo). Tudi stroški študija so v domačem okolju nižji.

– So nosilci Erasmus+ univerzitetne listine in študentom omogočajo mednarodno izmenjavo za prakso in študij.

DODATNE INFORMACIJE

http://www.fini-unm.si/

https://www.facebook.com/fini.unm

 

Vprašanja lahko kadarkoli zastavite na referat@fini-unm.si ali na 07 39 32 206.

Več informacij o fakulteti in njenih študijskih programih najdete tukaj.

Z odzivom na aktivnost (spletno, telefonsko ali preko elektronskega naslova) potrjujete, da ste seznanjeni, da FINI Novo mesto in Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbirata, obdelujeta in hranita vaše osebne podatke za namen organizacije in izvedbe dogodka.

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu:

“Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.”