Sestanek andragoškega zbora, 19. oktober 2017

V četrtek, 19. oktobra, se je v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina odvil sestanek andragoškega zbora, katerega namen je bil predstaviti delo zavoda – izobraževalno ponudbo, aktualne programe in projekte, rezultate in dosežke prejšnjega šolskega leta ter načrte za prihodnjega. Sestanka so se udeležili zaposleni zavoda in zunanji sodelavci, ki si skupaj prizadevajo za kakovostno in raznoliko izobraževalno ponudbo Ljudske univerze Ajdovščina.

Na sestanku, ki ga je vodila direktorica Eva Mermolja, so bili podrobneje predstavljeni izobraževalni programi in projekti, ki jih LU Ajdovščina uspešno uresničuje in s katerimi med svoje stene vedno znova privablja nove udeležence. Programi so skrbno načrtovani glede na potrebe in interese posameznikov, pa tudi lokalne skupnosti in gospodarstva. Tako je na zavodu nastalo in še kar nastaja nemalo programov, namenjenih različnim ciljnim skupinam – zaposlenim in brezposelnim, mlajšim in malo starejšim, tistim, ki bi si določeno znanje želeli le osvežiti ali tistim, ki bi radi pridobili nov poklic itd. Velik interes je predvsem na področju računalniških programov in jezikovnih tečajev različnih stopenj, močno obiskane pa so tudi dejavnosti Centra medgeneracijskega učenja in študijski krožki. Zavod si z vsemi sodelujočimi konstantno prizadeva tudi za razvoj kakovostnih programov za zaposlene in za dvig njihovih znanj in spretnosti – gre predvsem za programe računalniškega opismenjevanja, komunikacijskih veščin in veščin tujih jezikov ter številna druga usposabljanja.

Pri nastajanju in sami izvedbi programov je nedvomno izrednega pomena medsebojno povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov – zaposlenih, učiteljev, partnerjev in celotne skupnosti, ki s svojo prizadevnostjo, strokovnostjo in neprecenljivim znanjem prispevajo k pestri in predvsem kakovostni izobraževalni ponudbi. Sestanek andragoškega zbora je direktorica zaključila prav z zahvalo vsem sodelujočim in vabilom k sooblikovanju in soustvarjanju programov tudi v prihodnje.

 

 

IMG_1245

IMG_1236

IMG_1243

IMG_1247

IMG_1251

 

IMG_1278

IMG_1289