Zgledovalni obisk Črnomelj

V četrtek, 9. 11. 2017, smo na Ljudski univerzi Ajdovščina imeli poseben obisk.

Gostili smo strokovne delavke in direktorice iz Zavoda za izobraževanje Črnomelj, Ljudske univerze Kočevje, Razvojnega centra Kočevje Ribnica, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje ter županjo občine Črnomelj. Takih zgledovalnih obiskov smo še posebej veseli, saj nam veliko pomeni, da se drugi želijo učiti od nas ter naše delo prepoznavajo kot primer dobrih praks.

Direktorica Eva Mermolja je predstavila razvoj in delovanje Ljudske univerze Ajdovščine,  izobraževalne programe in projekte, ki jih uspešno uresničujemo. Direktorica je izpostavila pomen novih prostorov, ki zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje, za izvajanje dejavnosti. Vprašanja, kolegov iz Črnomlja so se nanašala tudi na področje promocije in pristop pri pridobivanju udeležencev, še posebej tistih najbolj ranljivih ciljnih skupin.  Zanimal jih je tudi vidik financiranja in zagotavljanja sredstev za izvajanje različnih programov in dejavnosti

Srečanja sta se udeležile tudi direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc in vodja oddelka za družbene dejavnosti Katarina Ambrožič, ki sta predstavile sodelovanje in povezovanje  Ljudske univerze Ajdovščina z Občino Ajdovščina. Poudarile so, da nas prepoznavajo kot pomembno povezovalno izobraževalno ustanovo med različnimi deležniki ter, da v lokalnem okolju predstavljamo dodano vrednost, saj s svojimi izobraževalnimi programi in pristopi delujemo odprti in dostopni za vse.

Po vseh vprašanjih in odgovorih je sledilo še neformalno druženje in ogled naših prostorov.

Veseli smo, da so za zgledovalni obisk izbrali  prav nas, saj so take priložnosti za izmenjavo izkušenj in druženje zelo dragocene.

IMG_1663

IMG_1636

IMG_1640

IMG_1647

IMG_1656

IMG_1696

IMG_1665

IMG_1704

IMG_1688