Krepimo odnose, povezujemo, vključujemo

Na Ljudski univerzi Ajdovščina so v sodelovanju z Jernejo Dimec Bratina v okviru projekta Večgeneracijski center Goriške potekala zanimiva predavanja o krepitvi odnosov v družini.

Jerneja Dimec Bratina je specialistka zakonske in družinske terapije ter zakonska in družinska terapevtka. Prvo predavanje Moja vloga in odnosi v družini je izpostavilo pomembnost družine in vlogo staršev v vseh življenjskih obdobjih otrok, kaj pomeni biti mama/biti oče in pomen dobrega partnerskega odnosa za starševstvo. Naslednja je bila tema Družina in prenosi vzorcev. Izvedeli smo več o družini kot sistemu, kakšne so težave v odnosih in običajni medgeneracijski prenosi vzorcev, zametki zasvojenosti.

Ugotavljamo, da Večgeneracijski center Goriške vedno bolj predstavlja osrednji prostor zbiranja v našem lokalnem okolju in vpliva na večjo informiranost, druženje ter socialno vključenost tako otrok, mladine, staršev, starejših, invalidov kot oseb iz drugih ciljnih skupin.

Načrtovanih imamo še več brezplačnih dejavnosti. Informacije objavljamo mesečno na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina. Projekt izvajamo skupaj z Ljudsko univerzo Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom. Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. 

JERNEJA 1

JERNEJA 2