Mednarodna konferenca Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih

V torek, 27. 3.2018, so se sodelavke Ljudske univerze Ajdovščina udeležile mednarodne konference, ki je potekala v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Izhodišče mednarodne konference so bili starejši zaposleni. Konferenca je pritegnila več kot štiristo direktorjev družb, vodij kadrovskih služb, strokovnih sodelavcev na področju HR, vodij izobraževanj in drugih predstavnikov podjetij oziroma gospodarskih družb. Z njo so Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Zveza ljudskih univerz Slovenije in spletni portal Mojazaposlitev.si želeli opozoriti na izzive, ki nas zaradi staranja prebivalstva čakajo na trgu dela in področju razvoja kadrov. Ob tem pa so ponudili predloge in rešitve za uspešno prilagajanje spremembam.

Staranje prebivalstva tudi v Sloveniji postaja neizogibno dejstvo. Posledično demografski trendi vplivajo na trg dela in narekujejo, da bo pri nas že čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Po drugi strani pa že sedaj primanjkuje kadrov, saj je mladih, ki vstopajo na trg dela, vedno manj.

»Da bi presegla kadrovsko vrzel, ki nastaja, in uspešno odgovorila na izzive, ki so pred nami, se bodo morala podjetja načrtno ukvarjati s starejšimi zaposlenimi, ki so ena pogosto prezrtih rešitev,« je uvodoma poudarila Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Na konferenci so podali vsebinske iztočnice o trenutnih in prihodnjih razmerah na trgu dela, razvoju kadrov in o veščinah voditelja prihodnosti. Omenjena izhodišča so z različnih zornih kotov osvetlili še domači in tuji strokovnjaki, ki so si bili enotni v tem, da kadrovska funkcija v podjetjih dobiva nove dimenzije oziroma nov pomen. Postavljena je pred izziv in eno odločilnejših nalog – ozaveščanja o nujno potrebnih spremembah in vpeljavi upravljanja s starejšimi zaposlenimi. Voditelji pa bodo morali slej ko prej razmisliti o tem, s kakšnimi veščinami in orodji bodo razvijali potencial svojih zaposlenih in povečali njihovo zavzetost. Takšen bo namreč moral postati voditelj prihodnosti, da bi lahko uspešno pripomogel k prilagajanju organizacije in posameznikov na spremembe.

Več o konferenci si lahko preberete tukaj.

29680801_10212779936309622_1878290764_o

Fotografija_1

Fotografija3

29634172_10212778859402700_1718309052_o

29693919_10212787248252416_1266507446_o

29634126_10212778859482702_186010344_o