S pravimi informacijami in svetovanjem do pravih odločitev

Ljudje velikokrat potrebujemo pomoč ali nasvet za različne stvari. A, včasih preprosto ne vemo na koga se obrniti. Na trgu je ogromno ponudbe. Kako se torej odločiti?

Na področju izobraževanja stvari olajšajo Informacijsko svetovalna središča (ISIO), ki uporabnikom omogočajo brezplačno informiranje in svetovanje. Del tega sistema je tudi Ljudska univerza Ajdovščina, kjer po brezplačno informacijo in nasvet lahko pride prav vsak. Svetovalka v ISIO svetuje in pomaga različnim ciljnim skupinam pri odločanju glede izobraževanja ali usposabljanja za poklic, strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja za osebno rast, načrtovanja in organizacije učenja, iskanja zaposlitve, načrtovanja razvoja kariere in še mnogo drugega. Svetovanje je lahko osebno, po telefonu ali elektronski pošti. Da je svetovanje strokovno in kakovostno, dokazuje dejstvo, da se vsako leto v proces svetovanja in informiranja vključi veliko oseb.

V letu 2017 se je svetovanja udeležilo več kot 400 oseb. Zadovoljstvo udeležencev svetovalnega središča je razvidno tudi iz njihovih izjav. Brezposelna udeleženka svetovanja je povedala: »Na ljudski univerzi so mi svetovali glede priprave ponudbe za delo, saj smo jo skupaj s svetovalko prilagodile potrebam posameznih delodajalcev.« Ena od upokojenih udeleženk svetovanja je dejala, da: »Kot upokojenka nimam veliko denarja, rada pa prosti čas preživljam aktivno. Nasvet gospe na ljudski univerzi je bil več kot dobrodošel, ko mi je povedala kateri programi so za nas upokojence brezplačni.« Svetovanje in informiranje je za udeležence brezplačno, saj je Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018 sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

Tako kot ISIO se v sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica izvaja tudi projekt Svetovanje zaposlenim na Goriškem od leta 2016 do 2022. Ljudska univerza Ajdovščina kot partner v konzorciju za Goriško izvaja brezplačno informiranje in svetovanje zaposlenim z namenom približevanja vseživljenjskega učenja čim večjemu številu zaposlenih v regiji, hkrati pa želi motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.

Namen projekta je  izboljšanje  kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Kako se torej odločiti?

Odgovor je preprost… informacijo ali nasvet najdete na Ljudski univerzi Ajdovščina brezplačno, vsak dan od 8.00 do 16.00 (05 366 47 50, 041 437 785 ali info@lu-ajdovscina.si).

IMG_0783IMG_0789