Občina Ajdovščina, dobitnica priznanja Andragoškega centra Slovenije

Na slavnostnem odprtju letošnjega Tedna vseživljenjskega življenja v Šmarjah pri Jelšah je Občina Ajdovščina prejela nagrado Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2017.

Na pobudo Andragoškega centra Slovenije (ACS) so bila leta 1997 v okviru tedanjega Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo.

Na ACS so v obdobju 1997–2017 podelili že 208 priznanj. V letu 2011 je bila dobitnica priznanja tudi Ljudska univerza Ajdovščina. V letu 2014 pa naša sodelavka Nataša Mohorčič. Vsi dobitniki iz preteklih let so s sliko in besedo predstavljeni tukaj.

Med letošnjimi dobitniki priznanje je tudi Občina Ajdovščina, ki je prejela PRIZNANJE ACS 2017 »za premišljene korake k vključujoči, zdravi, kulturni in na znanju temelječi družbi«.

Občina s pomočjo strategije, podpornih analiz in programov ciljno vlaga v svoje najbolj ranljive prebivalce: mlade, brezposelne in podeželane. Z izboljševanjem dostopnosti učenja, povezovanjem gospodarstva z javnimi zavodi in društvi, ter vključevanjem prebivalcev zadovoljujejo njihove najbolj pereče potrebe. Tako jasno izpričujejo zavedanje, da se celota razvija sorazmerno s svojimi najmanjšimi deli. Posebej izpostavljamo projekt participativnega proračuna Moja pobuda.

Video portret si lahko ogledate tukaj. 

P-1051-91

P-1051-90

P-1051-112