IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV

V ponedeljek, 27. avgusta 2018, se je v Dvorani Prve slovenske vlade v Ajdovščini odvijalo Izobraževanje pedagoških delavcev.

 Izobraževanje pedagoških delavcev. Izobraževanje je za pedagoške delavce ajdovskih osnovnih in srednjih šol organizirala Občina Ajdovščina z namenom povezati pedagoško delo z lokalno skupnostjo. Na njem je s svojim prispevkom aktivno sodelovala tudi Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina.

Eva Mermolja je v svojem prispevku preko predstavitve Analize potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju v občini Ajdovščina, ki smo jo leta 2016 pripravili po naročilu Občine Ajdovščina, ter preko predstavitve programov za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc in dejavnosti za podjetja, ki jih izvajamo na naši ljudski univerzi, poudarila velik pomen povezovanja izobraževanja s trgom dela za učinkovito integracijo mladih v družbo in na lokalni trg dela. Za zaključek je izpostavila štiri pomembne izzive, s katerimi se in se bomo vedno bolj srečevali in se z njimi soočali:

  • omejena ponudba delovne sile (demografski trendi, neskladja na trgu dela);
  • novi poklici, hitro zastarevanje znanja (pomen vseživljenjskega učenja);
  • 4 generacije delajo skupaj (pomen medgeneracijskega sodelovanja);
  • prenos znanj in mentorstvo (dijaki, študenti, odsotnosti, zaposleni v odhajanju ipd.).

 

evi