Izobraževanje za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji

Vipavska dolina je zares nekaj posebnega, ne samo zaradi burje, ki močno vije skozi njo, ampak tudi zaradi njenih krajinskih in arhitekturnih lepot, prijaznosti domačinov, odličnim vinom, domačim sadjem itd.

Njena pristnost človeka znova in znova očara. To pristnost in očarljivost je prepoznal tudi Lonely Planet, saj jo je uvrstil med 10 najboljših destinacij v Evropi v letu  2018.

Pomembno vlogo pri promociji in razvoju turizma igrajo tudi naše lokalne kmetije. Ali imamo dovolj znanja, spretnosti, izkušenj in kompetenc, da zadovoljimo potrebe turistov? Ali je prevzem kmetij dobra odločitev? Ali imamo dovolj samozavesti in poguma, da začnemo z novo dejavnostjo na kmetiji? Ali se znamo tržiti in izkoristiti vse potenciale, ki nam jih trg ponuja?

Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo dobili odgovore v novem izobraževalnem programu, ki ga bo Ljudska univerza Ajdovščina izvajala v letu 2019. Glavni cilj programa je opolnomočenje kmetovalcev – nosilcev in potencialnih nosilcev kmetijske dejavnosti, z namenom ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na podeželju, dviga interesa za ohranjanje kmetijske dejavnosti, večjo podjetniško iniciativo in hkrati boljši izkoristek notranjih potencialov z namenom dviga rabe lokalnih produktov. Dolgoročni cilj je tudi generacijska pomladitev nosilcev kmetijske dejavnosti, trajnostno razvojno gospodarjenje, družbena in okoljska odgovornost. Predpogoj  za dosego teh ciljev pa so znanje, veščine in kompetence, kar hkrati zagotavlja tudi preoblikovanje kmetijskega  gospodarstva v ekonomijo znanja in inovativnosti.

Skozi 64-urni program, ki je razdeljen na 4 module, se bomo dotaknili različnih vsebin, kot so: značilnosti lokalnega okolja in kulturna dediščina, trendi v kmetijskem gospodarstvu, inovativnost in skrb za okolje, osnove poslovanja in podjetništvo, trženje in promocija. Izkušeni predavatelji bodo spregovorili o tem, kako skozi primere dobrih praks iz tujine in Slovenije, razumeti pomen lokalne dediščine, lokalnih produktov, lokalnih jedi, arhitekturne in krajinske ureditve, z namenom privabljanja turistov. Posvetili se bomo temam označevanja izdelkov, HACCP načrtov, predelave rastlinskih živil, razvijanja novih produktov, nastopanja na trgu, trženja preko socialnih medijev in še mnogo več.

Udeleženci se bodo v program lahko vključevali po modulih ali na posameznih tematskih delavnicah skladno z lastnimi interesi, potrebami in željami. Namen vsebinskih sklopov je pridobivanje veščin za razvoj majhnih kmetij, ki so pomembne z vidika ohranjanja poseljenosti na podeželju, delovnih mest ter s tem uravnoteženega družbeno-ekonomskega razvoja podeželja.

Program je za udeležence BREZPLAČEN, obvezne pa so predhodne prijave. Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. Več informacij najdete na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina. Lahko nas pokličete na telefonsko številko 05 366 47 52, 041 437 785 ali pišete na anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si.  

tuscany-grape-field-nature-51947

 

pexels-photo-169523

 

purple-grapes-vineyard-napa-valley-napa-vineyard-39511