Slediti toku družbe in biti proaktivni

V prostorih Ljudske univerze Ajdovščina je 7. decembra 2018 potekalo srečanje članov strokovnega aktiva.

Sestanka so se udeležili zaposleni zavoda in zunanji sodelavci, ki si skupaj prizadevajo za kakovostno in raznoliko izobraževalno ponudbo Ljudske univerze Ajdovščina.

Prvi del sestanka je vodila direktorica Eva Mermolja. Predstavila je  nov zapis poslanstva, vizije, vrednot zavoda, ki so nam vodilo pri našem delu. Pri nastajanju in sami izvedbi programov je nedvomno izrednega pomena medsebojno povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov – zaposlenih, učiteljev, partnerjev, financerjev in celotne skupnosti, ki s svojo prizadevnostjo, strokovnostjo in neprecenljivim znanjem prispevajo k pestri in predvsem kakovostni izobraževalni ponudbi. Programi odgovarjajo na potrebe posameznikov iz različnih ciljnih skupin, pa tudi lokalne skupnosti in gospodarstva.

Obravnavali ter sprejeli smo nekatere pravilnike in druge dokumente. Direktorica je še posebej napovedala predvidene aktivnosti ob 60. obletnici delovanja zavoda, ki bodo potekale čez leto 2019. Predstavili smo delo zavoda – izobraževalno ponudbo, aktualne programe in projekte, rezultate in dosežke šolskega leta 2017/18 ter načrte za prihodnost. Zastavljene cilje smo dosegli, marsikje celo presegli. Izvedene ali še aktualne aktivnosti v številkah najdete tukaj. 

Drugi del, razpravo o rezultatih samoevalvacije z delavnico, je vodila Helena Furlan, svetovalka za kakovost. Predstavila je opravljeno delo komisije za kakovost. Samoevalvacija je potekala na področjih Rezultati in učinki izobraževanja ter dejavnosti. Sledila je razprava in delavnica o rezultatih samoevalvacije, kaj lahko dobrega ohranimo, novega vpeljemo in vsak zase še izboljšamo.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pri presoji sodelovali v spletnem anketiranju ali kako drugače.

Anketirani partnerji so izrazili, da so s skupnim sodelovanjem zelo zadovoljni (53 %) ali zadovoljni (44 %).

Zajeta slika

 

Zaposleni smo oblikovali aktivnosti za Akcijski načrt 2019 - 2021. Predvsem bomo, tako kot so nam partnerji zapisali v anketi, skušali slediti toku družbe in biti proaktivni. Več informacij o rezultatih samoevalvacije in nadaljnjem delu za razvoj kakovosti bo objavljeno v letu 2019 na spletni podstrani organizacije o kakovosti.

Sestanek, razpravo strokovnega aktiva je zaključila direktorica z zahvalo vsem sodelujočim in z vabilom k aktivnemu vključevanju v delo zavoda tudi v prihodnje. Neformalno druženje se je nadaljevalo ob dobrotah, ki so jih pripravili udeleženci in mentorice programa PUM - O.

dnevni redrazprava 2

LISTKI 3 - roke

PUM - O POSTREŽBA

NAJLEPŠA