Drevo kot simbol učeče se skupnosti

Ljudska univerza Ajdovščina v letu 2019 obeležuje 60. obletnico delovanja. V tem času smo s številnimi predavanji, delavnicami, izobraževalnimi programi, seminarji, okroglimi mizami in strokovnimi dogodki širili znanje med ljudi.

Del te uspešne zgodbe predstavljajo tudi prebivalci vseh krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina. Ob visokem ljubitelju, ki ga obeležujemo smo se odločili, da v vsaki izmed 27 krajevnih skupnosti posadimo drevo in tako pustimo poseben pečat. Pečat, ki predstavlja simbol znanja in krepitve učeče se skupnosti. Pripravili smo vam seznam zasaditve dreves po krajevnih skupnostih. Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite!


KS GABERJE

Vas Gaberje je gručasto naselje, ki leži v zavetrni legi med Ostrim vrhom (422 m), Trešnikom (401 m), Planino (437 m) ter sv. Petrom (364 m), na nadmorski višini približno 200 m. V starem delu vasi so hiše naslonjene druga na drugo v smeri sever - jug in tvorijo značilne »gase«. Vas je sestavljena iz več delov: Duln kuonc, Jegnu, Plac, Gurn kuonc, Griža, Uhajne, Pegnska vas in Drsalca. Kljub svoji majhnosti so Gaberje družabna vas. Krajani in obiskovalci se zbirajo v Martinovi dvorani, ki jo je v prostorih stare šole uredila krajevna skupnost. 

1. marca 2019 smo v uvodu v praznovanje krajevnega praznika na vaškem placu v Gaberjah posadili lipo. 

20190301_185252

20190301_185353

KS USTJE

Le skok iz mestnega vrveža, ob vznožju Vipavskih gričev, na sotočju rek Vipave in Hublja, leži krajevna skupnost Ustje. Krajevno skupnost Ustje sestavljata dve vasi ob sotočju rek Vipave in Hublja. Na levem bregu reke Vipave leži vas Dolenje, z zaselkom Bačarji, na desnem bregu pa se po jugovzhodnem pobočju hriba, ki na svojem vrhu s cerkvijo sv. Janeza doseže nadmorsko višino 147 m, vzpenja vas Ustje ter njeni zaselki Brith, Furtunovše, Tnalo, Gabrijeli, Vas, Bizjaki in Uhanje, ki deloma ležijo na levem bregu Vipave.
Takole smo na dan žena izročili predsedniku KS Ustje oljko. 

53595935_695305730866866_2489236545089830912_n

53891033_389787321571627_8339965390838824960_n

KS SKRILJE

Skrilje so tipično vipavsko podeželsko naselje. Vas je dobila ime po kamnu skrilavcu, ki so ga nekdaj lomili na pobočjih v okolici vasi. Na to tradicijo in vaško posebnost spominja tudi spomenik, skrla, sredi vasi. Vas Skrilje leži v srednjem delu Vipavske doline, na prisojnem pobočju, ob vznožju  Male Gore in Kuclja pod Čavnom. 

Takole smo v Skriljah v soboto, 9. marca posadili oljko.

54207591_396479117567151_8747561558210510848_n

54175231_419649492172963_8199126803248316416_n

KS BATUJE

Batuje s svojimi deli naselja in zaselki: Britih, Na griču, Na cesti, Na hribu, Brsnice, Figel, Mlaka, Postaja, Vipava, so strnjeno naselje na nadmorski višini 128 m. V Batujah živi 359 prebivalcev.

Takole smo na soboto, 9.marca 2019 posadili v Batujah jablano.

53563780_359168758267687_6665591189565079552_n

53859513_327530711440108_2687590568749432832_n

KS VELIKE ŽABLJE

Tik ob reki Vipavi se nahaja s sadovnjaki, polji in vinogradi obkrožena slikovita vas Velike Žablje. Posebnost Velikih Žabelj je strnjenost celotnega kraja, naslonjenega na pobočje Vipavskih gričev, k čemur je verjetno pripomogla poplavna reka. Velike Žablje so tipično strnjeno vipavsko naselje, ki ga sestavljajo predeli (»konci«) Brith, Makovče, Port, Štokolivo ter Vas. Kraj je začel nastajati na pobočju, dandanes pa so hiše posejane vse do reke Vipave v dolini. 

Takole so na nedeljo, 10. marca 2019 v Velikih Žabljah posadili murvo.  53803721_1139979106161639_2298700783543123968_n 54435171_270111217217264_5041742523999977472_n              

KS VRTOVIN

Vrtovin je ena najbolj razpotegnjenih krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina, zaznamujejo ga mnogi pomniki preteklosti, ki so vključeni v sodobno življenje. Vrtovin sestavljajo zaselki, ki so nanizani od glavne ceste na jugu do sredine strmega pobočja Kuclja. Največji zaselek v kraju je Vas med Malim brdom (Brdcem) in Brdom. Južno od Vasi, kjer so cerkev, šola in pokopališče, so Grželi, Čebuli, Fužina, Guli in Stovška vas, severno pa Krti, Šateji, Subani, Jama, Kocjani, Rebki, Črmeli, Guštini, Fevči in Lozarji. Skozi vas teče potok Vrtovinšček, ki se zliva v reko Vipavo, od sosednjih Kamenj pa Vrtovin loči potok Malenšček.

Takole smo na nedeljo, 10. marca 2019 skupaj z županom Občine Ajdovščina Tadejem Beočaninom na dan krajevnega praznika posadili češnjo. 

53656028_603370223468550_3702470621871996928_n 53456701_2014496178844420_5671347032665620480_n        

KS BUDANJE

Ko potujete po cesti med Vipave in Ajdovščino, se vam pri cerkvi v Logu, na desni strani, pod pobočjem Kovka, razprostre slikovita in daleč vidna vas Budanje, ki jo tvorijo številni stisnjeni zaselki: Log, Brith, Žgavska vas, Grapa, Pirčevska vas, Šumljak, Reber, Avžlak in drugi.

Budanje so se v čas zapisale po sadju, med katerim še posebej slovijo sladke budanjske marelice.

Takole smo v sodelovanju z učenci PŠ Budanje 12. marca 2019 posadili čisto pravo Budanjsko marelico. 

53800885_10155820676682102_2733466956978978816_o

53658739_10155820676447102_2357788791822876672_o

KS BRJE

Vinogradniško sadjarski kraj Brje, razloženo naselje na Vipavskih gričih, se ponaša z enim najstarejših vinogradniških društev na Slovenskem. Danes je kraj najbolj znan po Učnem centru Brje.  Učni center Brje je v širšem okolju že dobro prepoznan kot center znanja, izmenjave izkušenj različnih generacij in povezovanja med sadjarji - za nova poklicna znanja, izkušnje in zelena delovna mesta.

Takole smo v sredo, 13. marca 2019 slovestno predali jablano predsedniku KS Brje Egonu Marcu. 

20190313_16033520190313_160347  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS STOMAŽ

Stomaž (Štomaž) je razloženo naselje na grebenu pod Čavnom, z lepim razgledom po Vipavski dolini in na Kras. Najviše ležeča hišna številka v Stomažu je 87 in pripada planinski koči Antona Bavčarja na Čavnu. Vas sestavlja več zaselkov: Brith leži na odprti legi pri cerkvi sv. Tomaža in je zelo izpostavljen burji; poleg njega je Dolenja vas; jugovzhodno od tam Hrib; vzhodno Ljubljanica; nekaj više Griže; končno Črnigoji, Bratini in Batagelji. Zaselki so imena dobili po priimkih nekdanjih prebivalcev.

Takole smo v sredo 13. marca 2019 predsedniku KS Stomaž izročili lipo. Posadili jo bodo ob prenovi parka ob igrišču. 

20190313_170023

20190313_170207

KS SELO

Sredi Vipavske doline, na starem podoru, ki se je utrgal od Čavna, leži vas Selo. »Siuci« se ponašajo z enim najstarejših prostovoljnih gasilskih društev na Vipavskem, ki je danes tudi eno najštevilčnejših, znano po tem, da lepo skrbi za svoj podmladek. Selo je gručasta vas in ima kar nekaj zaselkov: Britih, Barkula, Guno, Mandrja, Na gorici, Bauč, Gornji konec in Maitov hrib. "Siuci" kakor se imenujejo domačini so aktivni, delovni in gostoljubni ljudje. 

Takole smo v četrtek, 14. marca 2019 izročili češnjo predsedniku KS Selo Tomažu Furlanu. Otroški vrtec Selo nam je pripravil tudi krajši kulturni program.

53727154_10155823290367102_6544406642904006656_o

54002579_10155823290227102_2976223602380111872_o

KS ČRNIČE

Črniče so najbolj zahodni kraj na območju Občine Ajdovščina, na planoti pod Čavnom in Velikim robom, tik ob meji s sosednjo občino Nova Gorica ter hkrati sredi Vipavske doline. Ležijo na podoru plazu, ki se je usul s Čavna in zasul flišno dno doline. Črniče so ena večjih krajevnih skupnosti po površini v občini Ajdovščina. Delijo se na naselji Črniče in Ravne, le-te pa na gručaste zaselke Ušaji, Ipavci, Slejki in Tabor. Zaradi svoje geografske lege so bile od nekdaj pomembno središče tega dela doline. 

Takole smo v četrtek, 14. marca 2019 v KS Črniče skupaj z učenci PŠ Črniče posadili češnjo.  53413526_10155823556772102_8641218601753247744_o 53664102_10155823557007102_1897469693279600640_o      

KS GOJAČE - MALOVŠE

Gojače in Malovše sta gručasti naselji v Vipavski dolini, ki sta nastali na podornem grušču in breči pod Sv. Pavlom. Imeni vasi naj bi po ljudskem izročilu "zakrivili" cigani, ki so na območju, ki se danes imenuje Gojaška gmajna, pasli črede ovac. Iz majhnih pastirskih kolib se je izoblikovala skupnost, Gojače naj bi dobile ime po gonjačih, ki so gonili črede ovac, ime Malovše pa izvira iz besedne zveze »samo še malo«, »malo še«. Vas krasijo stare in lepo obnovljene hiše v tradicionalnem vipavskem kmečkem slogu 17. in 18. stoletja, z značilnimi detajli, kot so »ganki«, »kolone«, kamnita stopnišča .

Takole smo v petek, 15. marca skupaj s krajani KS Gojače - Malovše posadili lipo.  53764572_10155825506162102_7954051794630344704_o 53786431_10155825506367102_6598388476234694656_o      

KS PLAČE

Plače so najmlajša KS v občini (od leta 2018), pa tudi sicer v vasi živi veliko mladih družin, ki jih je privabila zavetna in sončna lega, le streljaj od Ajdovščine. Naselje obkrožajo vinogradi, sadovnjaki in vse več tudi oljčniki.  

Takole smo v soboto, 16. marca 2019 v KS Plače skupaj s krajani posadili zimzeleni hrast.  54279391_10155826931947102_1954199704384307200_o

53828727_10155826932057102_8065345246357094400_o

KS LOKAVEC

Krajevna skupnost Lokavec obsega 16 zaselkov, vpetih v pobočji Čavna in Gore, združenih v skupno vas Lokavec. Urbanistično je vas zelo razpotegnjena: razteza se na območju, velikem 13,7 km2, skrajna zaselka, Kompari na zahodu in Gorenje na severovzhodu, pa sta med seboj oddaljena okrog štiri kilometre.

Takole smo v KS Lokavec ob praznovanju krajevnega praznika, ki so ga domačini poimenovali "Odprimo vrata pomladi" posadili češnjo.  Slika-9 Slika-13          

KS KAMNJE

Kamnje so vasica na pobočju Čavna, ki je iz doline ni videti. V krajevni skupnosti pa so še Potoče, ki ležijo ob regionalni cesti. Jedro Kamenj je okrog cerkve sv. Mihaela, s šolo in igriščem, z imenom Brith, kar kaže, da je bilo tu nekdaj pokopališče. Nekoliko niže je Vas, okrog pa zaselki Pirjevci, Grihc, Hrib, Mladice, Nadliški, Novo naselje, Pokci, Zdešče.

Takole smo v KS Kamnje v sredo, 20. marca posadili skupaj z udeleženci dejavnosti Aktivno druženje vasi in programa PUM-O posadili češnjo. 

54257846_10155834131037102_1743089288553168896_n

54521636_10155834130962102_4322931566071250944_o

KS DOBRAVLJE

Pod Brdom in Mišjim Brdom, sredi Vipavske doline, leži razloženo naselje Dobravlje.Na prostranem polju blizu vasi, imenovanem Dobrava, po katerem je kraj dobil ime, stoji cerkev svetega Petra.  Dobravlje ležijo ob magistralni cesti Ajdovščina – Nova Gorica. Kraj sestavlja sedem gručastih zaselkov: Hrib, Hrobači, Korša, Kozja Para, Pikči, Velika vas in Vrčon konec.

Takole smo skupaj s krajani KS Dobravlje v sredo, 20. marca posadili lipo. 54434894_10155834794687102_6461749645105168384_n 54256761_10155834794537102_227656665669828608_n