Drevo kot simbol učeče se skupnosti

Ljudska univerza Ajdovščina v letu 2019 obeležuje 60. obletnico delovanja. V tem času smo s številnimi predavanji, delavnicami, izobraževalnimi programi, seminarji, okroglimi mizami in strokovnimi dogodki širili znanje med ljudi.

Del te uspešne zgodbe predstavljajo tudi prebivalci vseh krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina. Ob visokem ljubitelju, ki ga obeležujemo smo se odločili, da v vsaki izmed 27 krajevnih skupnosti posadimo drevo in tako pustimo poseben pečat. Pečat, ki predstavlja simbol znanja in krepitve učeče se skupnosti. Pripravili smo vam seznam zasaditve dreves po krajevnih skupnostih. Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite!


KS GABERJE

Vas Gaberje je gručasto naselje, ki leži v zavetrni legi med Ostrim vrhom (422 m), Trešnikom (401 m), Planino (437 m) ter sv. Petrom (364 m), na nadmorski višini približno 200 m. V starem delu vasi so hiše naslonjene druga na drugo v smeri sever - jug in tvorijo značilne »gase«. Vas je sestavljena iz več delov: Duln kuonc, Jegnu, Plac, Gurn kuonc, Griža, Uhajne, Pegnska vas in Drsalca. Kljub svoji majhnosti so Gaberje družabna vas. Krajani in obiskovalci se zbirajo v Martinovi dvorani, ki jo je v prostorih stare šole uredila krajevna skupnost. 

1. marca 2019 smo v uvodu v praznovanje krajevnega praznika na vaškem placu v Gaberjah posadili lipo. 

20190301_185252

20190301_185353

KS USTJE

Le skok iz mestnega vrveža, ob vznožju Vipavskih gričev, na sotočju rek Vipave in Hublja, leži krajevna skupnost Ustje. Krajevno skupnost Ustje sestavljata dve vasi ob sotočju rek Vipave in Hublja. Na levem bregu reke Vipave leži vas Dolenje, z zaselkom Bačarji, na desnem bregu pa se po jugovzhodnem pobočju hriba, ki na svojem vrhu s cerkvijo sv. Janeza doseže nadmorsko višino 147 m, vzpenja vas Ustje ter njeni zaselki Brith, Furtunovše, Tnalo, Gabrijeli, Vas, Bizjaki in Uhanje, ki deloma ležijo na levem bregu Vipave.
Takole smo na dan žena izročili predsedniku KS Ustje oljko. 

53595935_695305730866866_2489236545089830912_n

53891033_389787321571627_8339965390838824960_n

KS SKRILJE

Skrilje so tipično vipavsko podeželsko naselje. Vas je dobila ime po kamnu skrilavcu, ki so ga nekdaj lomili na pobočjih v okolici vasi. Na to tradicijo in vaško posebnost spominja tudi spomenik, skrla, sredi vasi. Vas Skrilje leži v srednjem delu Vipavske doline, na prisojnem pobočju, ob vznožju  Male Gore in Kuclja pod Čavnom. 

Takole smo v Skriljah v soboto, 9. marca posadili oljko.

54207591_396479117567151_8747561558210510848_n

54175231_419649492172963_8199126803248316416_n

KS BATUJE

Batuje s svojimi deli naselja in zaselki: Britih, Na griču, Na cesti, Na hribu, Brsnice, Figel, Mlaka, Postaja, Vipava, so strnjeno naselje na nadmorski višini 128 m. V Batujah živi 359 prebivalcev.

Takole smo na soboto, 9.marca 2019 posadili v Batujah jablano.

53563780_359168758267687_6665591189565079552_n

53859513_327530711440108_2687590568749432832_n

KS VELIKE ŽABLJE

Tik ob reki Vipavi se nahaja s sadovnjaki, polji in vinogradi obkrožena slikovita vas Velike Žablje. Posebnost Velikih Žabelj je strnjenost celotnega kraja, naslonjenega na pobočje Vipavskih gričev, k čemur je verjetno pripomogla poplavna reka. Velike Žablje so tipično strnjeno vipavsko naselje, ki ga sestavljajo predeli (»konci«) Brith, Makovče, Port, Štokolivo ter Vas. Kraj je začel nastajati na pobočju, dandanes pa so hiše posejane vse do reke Vipave v dolini. 

Takole so na nedeljo, 10. marca 2019 v Velikih Žabljah posadili murvo.  53803721_1139979106161639_2298700783543123968_n 54435171_270111217217264_5041742523999977472_n              

KS VRTOVIN

Vrtovin je ena najbolj razpotegnjenih krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina, zaznamujejo ga mnogi pomniki preteklosti, ki so vključeni v sodobno življenje. Vrtovin sestavljajo zaselki, ki so nanizani od glavne ceste na jugu do sredine strmega pobočja Kuclja. Največji zaselek v kraju je Vas med Malim brdom (Brdcem) in Brdom. Južno od Vasi, kjer so cerkev, šola in pokopališče, so Grželi, Čebuli, Fužina, Guli in Stovška vas, severno pa Krti, Šateji, Subani, Jama, Kocjani, Rebki, Črmeli, Guštini, Fevči in Lozarji. Skozi vas teče potok Vrtovinšček, ki se zliva v reko Vipavo, od sosednjih Kamenj pa Vrtovin loči potok Malenšček.

Takole smo na nedeljo, 10. marca 2019 skupaj z županom Občine Ajdovščina Tadejem Beočaninom na dan krajevnega praznika posadili češnjo. 

53656028_603370223468550_3702470621871996928_n 53456701_2014496178844420_5671347032665620480_n        

KS BUDANJE

Ko potujete po cesti med Vipave in Ajdovščino, se vam pri cerkvi v Logu, na desni strani, pod pobočjem Kovka, razprostre slikovita in daleč vidna vas Budanje, ki jo tvorijo številni stisnjeni zaselki: Log, Brith, Žgavska vas, Grapa, Pirčevska vas, Šumljak, Reber, Avžlak in drugi.

Budanje so se v čas zapisale po sadju, med katerim še posebej slovijo sladke budanjske marelice.

Takole smo v sodelovanju z učenci PŠ Budanje 12. marca 2019 posadili čisto pravo Budanjsko marelico. 

53800885_10155820676682102_2733466956978978816_o

53658739_10155820676447102_2357788791822876672_o

KS BRJE

Vinogradniško sadjarski kraj Brje, razloženo naselje na Vipavskih gričih, se ponaša z enim najstarejših vinogradniških društev na Slovenskem. Danes je kraj najbolj znan po Učnem centru Brje.  Učni center Brje je v širšem okolju že dobro prepoznan kot center znanja, izmenjave izkušenj različnih generacij in povezovanja med sadjarji - za nova poklicna znanja, izkušnje in zelena delovna mesta.

Takole smo v sredo, 13. marca 2019 slovestno predali jablano predsedniku KS Brje Egonu Marcu. 

20190313_16033520190313_160347  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS STOMAŽ

Stomaž (Štomaž) je razloženo naselje na grebenu pod Čavnom, z lepim razgledom po Vipavski dolini in na Kras. Najviše ležeča hišna številka v Stomažu je 87 in pripada planinski koči Antona Bavčarja na Čavnu. Vas sestavlja več zaselkov: Brith leži na odprti legi pri cerkvi sv. Tomaža in je zelo izpostavljen burji; poleg njega je Dolenja vas; jugovzhodno od tam Hrib; vzhodno Ljubljanica; nekaj više Griže; končno Črnigoji, Bratini in Batagelji. Zaselki so imena dobili po priimkih nekdanjih prebivalcev.

Takole smo v sredo 13. marca 2019 predsedniku KS Stomaž izročili lipo. Posadili jo bodo ob prenovi parka ob igrišču. 

20190313_170023

20190313_170207

KS SELO

Sredi Vipavske doline, na starem podoru, ki se je utrgal od Čavna, leži vas Selo. »Siuci« se ponašajo z enim najstarejših prostovoljnih gasilskih društev na Vipavskem, ki je danes tudi eno najštevilčnejših, znano po tem, da lepo skrbi za svoj podmladek. Selo je gručasta vas in ima kar nekaj zaselkov: Britih, Barkula, Guno, Mandrja, Na gorici, Bauč, Gornji konec in Maitov hrib. "Siuci" kakor se imenujejo domačini so aktivni, delovni in gostoljubni ljudje. 

Takole smo v četrtek, 14. marca 2019 izročili češnjo predsedniku KS Selo Tomažu Furlanu. Otroški vrtec Selo nam je pripravil tudi krajši kulturni program.

53727154_10155823290367102_6544406642904006656_o

54002579_10155823290227102_2976223602380111872_o

KS ČRNIČE

Črniče so najbolj zahodni kraj na območju Občine Ajdovščina, na planoti pod Čavnom in Velikim robom, tik ob meji s sosednjo občino Nova Gorica ter hkrati sredi Vipavske doline. Ležijo na podoru plazu, ki se je usul s Čavna in zasul flišno dno doline. Črniče so ena večjih krajevnih skupnosti po površini v občini Ajdovščina. Delijo se na naselji Črniče in Ravne, le-te pa na gručaste zaselke Ušaji, Ipavci, Slejki in Tabor. Zaradi svoje geografske lege so bile od nekdaj pomembno središče tega dela doline. 

Takole smo v četrtek, 14. marca 2019 v KS Črniče skupaj z učenci PŠ Črniče posadili češnjo.  53413526_10155823556772102_8641218601753247744_o 53664102_10155823557007102_1897469693279600640_o      

KS GOJAČE - MALOVŠE

Gojače in Malovše sta gručasti naselji v Vipavski dolini, ki sta nastali na podornem grušču in breči pod Sv. Pavlom. Imeni vasi naj bi po ljudskem izročilu "zakrivili" cigani, ki so na območju, ki se danes imenuje Gojaška gmajna, pasli črede ovac. Iz majhnih pastirskih kolib se je izoblikovala skupnost, Gojače naj bi dobile ime po gonjačih, ki so gonili črede ovac, ime Malovše pa izvira iz besedne zveze »samo še malo«, »malo še«. Vas krasijo stare in lepo obnovljene hiše v tradicionalnem vipavskem kmečkem slogu 17. in 18. stoletja, z značilnimi detajli, kot so »ganki«, »kolone«, kamnita stopnišča .

Takole smo v petek, 15. marca skupaj s krajani KS Gojače - Malovše posadili lipo.  53764572_10155825506162102_7954051794630344704_o 53786431_10155825506367102_6598388476234694656_o      

KS PLAČE

Plače so najmlajša KS v občini (od leta 2018), pa tudi sicer v vasi živi veliko mladih družin, ki jih je privabila zavetna in sončna lega, le streljaj od Ajdovščine. Naselje obkrožajo vinogradi, sadovnjaki in vse več tudi oljčniki.  

Takole smo v soboto, 16. marca 2019 v KS Plače skupaj s krajani posadili zimzeleni hrast.  54279391_10155826931947102_1954199704384307200_o

53828727_10155826932057102_8065345246357094400_o

KS LOKAVEC

Krajevna skupnost Lokavec obsega 16 zaselkov, vpetih v pobočji Čavna in Gore, združenih v skupno vas Lokavec. Urbanistično je vas zelo razpotegnjena: razteza se na območju, velikem 13,7 km2, skrajna zaselka, Kompari na zahodu in Gorenje na severovzhodu, pa sta med seboj oddaljena okrog štiri kilometre.

Takole smo v KS Lokavec ob praznovanju krajevnega praznika, ki so ga domačini poimenovali "Odprimo vrata pomladi" posadili češnjo.  Slika-9 Slika-13          

KS KAMNJE

Kamnje so vasica na pobočju Čavna, ki je iz doline ni videti. V krajevni skupnosti pa so še Potoče, ki ležijo ob regionalni cesti. Jedro Kamenj je okrog cerkve sv. Mihaela, s šolo in igriščem, z imenom Brith, kar kaže, da je bilo tu nekdaj pokopališče. Nekoliko niže je Vas, okrog pa zaselki Pirjevci, Grihc, Hrib, Mladice, Nadliški, Novo naselje, Pokci, Zdešče.

Takole smo v KS Kamnje v sredo, 20. marca posadili skupaj z udeleženci dejavnosti Aktivno druženje vasi in programa PUM-O posadili češnjo. 

54257846_10155834131037102_1743089288553168896_n

54521636_10155834130962102_4322931566071250944_o

KS DOBRAVLJE

Pod Brdom in Mišjim Brdom, sredi Vipavske doline, leži razloženo naselje Dobravlje.Na prostranem polju blizu vasi, imenovanem Dobrava, po katerem je kraj dobil ime, stoji cerkev svetega Petra.  Dobravlje ležijo ob magistralni cesti Ajdovščina – Nova Gorica. Kraj sestavlja sedem gručastih zaselkov: Hrib, Hrobači, Korša, Kozja Para, Pikči, Velika vas in Vrčon konec.

Takole smo skupaj s krajani KS Dobravlje v sredo, 20. marca posadili lipo. 54434894_10155834794687102_6461749645105168384_n 54256761_10155834794537102_227656665669828608_n          

KS CESTA

Vas Cesta leži v srednjem delu Vipavske doline, tik pod Vipavskim Križem. Vas je ime dobila po cesti, ki je že v prazgodovini povezovala severno obalo Jadranskega morja z notranjostjo celine. Tudi danes jo na dva dela deli regionalna cesta Ajdovščina – Nova Gorica. Nad Cesto stoji idilično staroveško mestece Vipavski Križ. 

Takole smo v soboto, 23. marca posadili skupaj s krajani KS Cesta češnjo.  53140416_10155840096727102_5744579532187238400_n 55474756_10155840096502102_1788562357878784000_o        

KS DOLGA POLJANA

Dolga Poljana je vas na prisojni strani Vipavske doline, med Ajdovščino in Vipavo. Kraj spada v faro Budanje. Nad vasico leži daleč po dolini vidna Podrta gora. Nekatere hiše v vasi so še ohranile detajle tipične vipavske arhitekture. 


Takole smo v torek, 26. marca skupaj s krajani KS Dolga Poljana posadili češnjo. 

55462277_10155846153112102_5794031149978222592_o

55669555_10155846153272102_5625289731823632384_o

KS ŽAPUŽE

Žapuže so razpotegnjeno gručasto naselje v Vipavski dolini, vas se razprostira na severovzhodnem delu Ajdovščine. Sestavlja jo šest zaselkov: Bizjaki, Gornja vas, Dolnja vas, Breclji, naselje Andlovec, ter Kožmani. Zaselek Bizjaki se je urbano že zlil z mestno KS Ajdovščina. Pod vasjo so mokrotni travniki in meliorirano ajdovsko polje, nad vasjo pa se dviga Žepovski hrib, ki ponuja lep razgled na Vipavsko dolino.

Takole smo v sredo, 27. marca posadili murvo v KS Žapuže.  55760047_10155848343117102_3079009947959164928_n 56119616_301946467141799_4675048202066460672_n      

KS AJDOVŠČINA

Ajdovščina je s svojimi 6692 prebivalci največje naselje v Vipavski dolini. Mesto, ki se ponaša z izredno bogato in razgibano zgodovino, je danes upravno, kulturno in gospodarsko središče zgornje Vipavske doline. 

Takole smo danes na trati pred knjižnico skupaj s predsednikom KS Ajdovščina, zeliščarkami iz študijskega krožka Zeliščna mavrica, radovednimi zeliščarkami iz Tolmina in krajani, posadili lipo. 

55443314_10155850139322102_8137017066432495616_n

55453617_10155850139302102_1582972203383652352_n

KS PLANINA

Kjer grebeni Planine, Ostrega vrha in Trejšuvnika vzamejo burji prvo moč, preden se čez Kras zopet zapodi proti morju, se razprostira Planina. Planina se razteza po pobočju v smeri jugovzhod, severozahod v dolžini 5 kilometrov. Vas sestavlja 7 zaselkov: Uštini, Štrancarji, Marci, Dolenja in Gorenja vas, Britih in Koboli. Na Planini je doma vinogradništvo in sadjarstvo.


Takole smo skupaj z udeleženci programa PUM-O izročili predstavnici KS Planina lipo. Posadili jo bodo po obnovitvi nove kapelice v vasi. 

55604026_10155850137907102_4536601112395907072_o

56158378_10155850138017102_7409287630388461568_o

KS VIPAVSKI KRIŽ

Vipavski Križ, biser v srcu Vipavske doline, sodi med najlepše zgodovinske kulturne spomenike Slovenije. Že od daleč ga boste opazili, saj se dviga na enem od tako značilnih gričev sredi naše doline. V kapucinskem samostanu v Vipavskem Križu je živel in ustvarjal znameniti slovenski pridigar Janez Svetokriški. V krajevno skupnost sodi še kraj Male Žablje.

Takole smo v petek, 29. marca skupaj z učenci PŠ Vipavski Križ, predstavniki krajevne skupnosti in patri iz samostana  v Vipavskem Križu posadili oljko, ki predstavlja simbol miru.  55628893_10155851926292102_5954183492534272000_o (1)   55823781_10155851926367102_9186449805033865216_o

KS ŠMARJE

Krajevna skupnost Šmarje, položena na južni del Vipavskih gričev, je sestavljena iz naselij: Šmarje, Vrtovče in Zavino, z zaselki Potok, Hrastje, Jakulini in Lisjaki. Sončna pobočja v okolici vasi so zasajena z vinogradi, tod skozi vodi tudi Vipavska vinska cesta. Šmarenci so ponosni na svojega rojaka, v zaselku Jakulini se je namreč rodil duhovnik Matija Vertovec, učitelj vipavskih kmetov in eden najpomembnejših slovenskih strokovnih piscev 19. stoletja iz področja vinogradništva, kmetijstva in uporabne kemije. 

Takole smo v sredo 3. aprila posadili hruško skupaj s krajani KS Šmarje in predstavniki društev. 

55932423_10155862085287102_2552490920754806784_o

56306760_10155862085232102_8335041008970498048_o

KS COL

Zaradi svoje lege je bil Col nekdaj pomembna vojaška postojanka. Zaradi ozkega prehoda je bil idealen kraj za pobiranje cestnih pristojbin in iz besede Zoll (carina) izvira tudi današnje ime kraja. Staro ime za Col pa je Podvelb in sicer zaradi mogočnega oboka, ki se je vzpenjal čez cesto, v katerega je bila vgrajena tehtnica s posebnimi kavlji. Z njo so cesarski uradniki blago stehtali in na tej osnovi odmerili doklado za prevoz blaga v notranjost dežele.  

  Takole smo v četrtek, 11. aprila skupaj z učenci OŠ Col posadili jablano.    56580527_10155878813742102_231806029279526912_o 56739237_10155878813812102_6996307601252155392_o    

KS PREDMEJA

"Pred mejo", na robu Trnovskega gozda, je pred dobrimi 400 leti nastala vas Predmeja. Tu so se naselili ljudje in vzljubili skopo pokrajino, kljub temu, da na planoti ni vira čiste pitne vode. Tik pod robom pa je znamenita Skukova voda, kamor so jo hodili iskat Gorjani in kamor še danes prihajajo po zdravilno vodo ljudje od blizu in daleč. Na Predmeji pa je tudi najvišja točka občine Ajdovščina - vrh Malega Golaka meri 1495 mnv.

Takole smo v četrtek, 11. aprila sadiko jablane predali predsednici KS Predmeja. Skupaj s krajani jo bodo posadili ob ureditvi okolice v njihovi krajevni skupnosti. 

56744697_10155878816222102_8818805187226370048_o

56679504_10155878816167102_292357818248331264_o

KS PODKRAJ

Podkraj - kraj pod »krojem«. Vas je ugnezdena med mogočne planote visokega krasa: Hrušico, Nanos in Trnovski gozd. Vas obdajajo gozdovi z globokimi brezni, visokimi vrhovi in mnogimi skrivnostmi. V podkrajsko faro, katere zavetnica je sv. Marjeta, sodijo še vasice in zaselki: Bela, Višnje, Trševje, Hrušica in Vodice. Strmo nad Podkrajem se dvigajo Križna gora, Sveti Duh, Srednja gora ter Strliška gora.

Takole smo v četrtek, 11. aprila predali predsedniku KS Podkraj sadiko hruške, To bodo s krajani posadili ob ureditvi prostora ob igrišču, kjer že rastejo jabolka. Sedaj pa želijo, da bi tam uspevala tudi hruška.   56622525_10155878870812102_7859985534037262336_o 

56862425_10155878871202102_3265908159968968704_o

KS KOVK- OTLICA

Škraplje, brezna in vrtače ter drugi naravni pojavi kraškega značaja so značilni za te kraje na Gori, ajdovskem delu planote Trnovskega gozda. Najbolj znamenito je Otliško okno. Čeprav je narava skopa, zemlja polna kamenja, burja pa tu pokaže svojo moč, prebivalci Otlice, Kovka in drugih gorjanskih vasi imajo radi to deželo.  In vsi Gorjani, ki so odšli v svet, se vsaj enkrat v letu - na Angelsko nedeljo - zberejo tu, na Otlici.

Takole smo v ponedeljek, 15. aprila skupaj z učenci OŠ Otlica posadili jablano. 

otlica 2

otlica

 

Posadimo drevo! - 60. obletnica Ljudske univerze Ajdovščina.pdf