Nemščina na uporaben način

V juniju je skupina udeležencev v Novi Gorici uspešno zaključila 60 urni začetni tečaj nemškega jezika. V anketi so pohvalili branje in ponavljanje besedil naglas, ponavljanje snovi iz prejšnjih ur, predvsem pa razlago pomena besed s pomočjo življenjskih primerov.

Udeleženci so zapisali še:

»Predavateljica veliko dela z nami in nam nemščino vedno približa na uporaben način«.

»Beremo v nemščini in delamo veliko vaj.«

»Pohvalila bi učiteljičin način podajanja snovi.«

»Všeč mi je bilo prijetno vzdušje v učilnici.«

Zaželeli so si še kakšno vajo slušnega razumevanja več, še več nalog ob fotografijah in slušnih vaj, učenja s pomočjo videoposnetkov. Predlagali so organizacijo nadaljevalnega tečaja nemščine.

Ob zaključku tečaja smo nekaj vprašanj zastavili tudi predavateljici Kristini Škibin.

Kako kot zunanja sodelavka Ljudske univerze Ajdovščina vidite poučevanje odraslih? Ker imam s poučevanjem odraslih že več izkušenj, sem vedela v kaj se podajam s tečajem na Ljudski univerzi Ajdovščina. Ker so tečajniki odrasli, ki se navadno prostovoljno vpišejo na tečaj, jim je treba jezik uporabno predstaviti in ponuditi konkretne cilje. Sicer je pri uvodnem delu vedno »vsega preveč«, a ko se znanje začne povezovati, se z vajami, utrjevanjem, glasnim branjem, poslušanjem sebe, drugih in rojenih govorcev, vse postavi na pravo mesto.

Kaj kot učiteljica na srednji šoli opažate pri mladini? Naši mladi imajo vse preveč zanimanj, ki so bolj pomembna od šolske ponudbe, vendar temeljnega znanja ne morejo srečati drugje, kot v organiziranem izobraževanju. Druge veščine imajo pridobljene iz svojih okolij, nikoli pa se ne nehamo učiti za življenje.

Zakaj in kako naj se ljudje učimo nemščino? Nemščina je uporaben jezik v svetu tehnike turizma, zgodovine … Slovenci imamo veliko nemških izrazov v pogovornem jeziku, v slovnici pa nemških struktur, kar nam zelo olajša učenje nemščine. Preden pa se podamo v odkrivanje nemškega jezika in kulture, moramo odstraniti zgodovinske in politične predsodke, da z odprtim umom posrkamo čim več kar lahko.

Seveda je veliko učenja besedišča na pamet, a lahko vse dobro povežemo in utrdimo.

Med Slovenci velja pregovor: Več jezikov znaš, več veljaš. Sicer imam občutek, da ne drži več ta »veljava«, a kot opažam po svetu, se človek sam bolje počuti, ko se lahko sporazumeva v tujih jezikih, bere in razume informacije, obvestila ipd.

Je pa Slovencem zapisano v genih, da smo tujih jezikov učljivi, kar nam je lahko v veselje, pa tudi v ponos. Zato kar pogumno v svetove drugih kultur!

Tako učiteljici kot udeležencem čestitamo za ves trud.

Želimo jim lepo poletje in da bi jim novo znanje čim bolj koristilo v vsakdanjem življenju.

ZEMLJA - NEM - pexels-photo-346696