Medkulturno spoznavanje med domačini in priseljenci

V okviru brezplačnih aktivnosti Večgeneracijskega centra Goriške, ki domuje v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina, smo izvedli dogodek Medkulturno spoznavanje med domačini in priseljenci. Povezali smo priseljenke, ki so se z Ireno Šinkovec več tednov učile slovenskega jezika in udeležence iz dejavnosti Aktivno druženje vasi, ki deluje v sklopu Centra medgeracijskega učenja. 

  20200129_081619 Slika 1: Udeleženci dogodka

Najprej smo izvedli krajši pohod do Centralne čistilne naprave Ajdovščina, kjer so nam predstavili delovanje čistilne naprave. Nato pa smo srečanje nadaljevali v Večgeneracijskem centru Goriške, ki deluje na Ljudski univerzi Ajdovščina. Tam smo najprej zapeli vse najboljše eni od pohodnic, ki je praznovala rojstni dan.

Nato smo se eden drugemu predstavili in ugotovili, da domačini prihajamo tako iz Ajdovščine kot številnih okoliških vasi.  Priseljenke pa so v Slovenijo prišle iz Makedonije, Filipinov, Kosova … Izvedeli smo, kako živijo v Sloveniji.  Pogovor je potekal ob toplem čaju, kavi in sladkih dobrotah, ki so jih spekle pridne roke udeleženk. Ob različnih zanimivih predmetih so nam predstavile nekatere značilnosti njihovih kultur.  Veseli smo, ker smo opazili, da so domačini priseljenke z zanimanjem marsikaj povprašali in jim kaj koristnega za življenje v Sloveniji povedali. Tudi one so pogumno spregovorile, kljub temu, da je to najteže – samozavestno spregovoriti v slovenščini.   

Pridružili sta se nam še dve gostji, ki sta na kratko predstavili področji, namenjeni otrokom, mladini. Prisotne mamice, babice, dedke sta povabili, da svoje bližnje spodbudijo k vključitvi. Predstavnica Inštituta za mladinsko politiko je naprej predstavila delovanje inštituta, ki je usmerjen v oblikovanje mladim prijaznega okolja in spodbuja njihovo sodelovanje v družbi.

Predstavljen pa nam je bil tudi projekt Mladost na burji, ki je program Občine Ajdovščina in temelji na sistemu osvajanja značk. Otroke in mladino v lokalni skupnosti spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju, da bodo ustvarjali bolj solidarno in vključujočo družbo. Tako razvijajo občutek odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti, spoznavajo poklice ter skrbijo za svoje zdravje.  

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sooblikovali naš dogodek.  Upamo, da smo zgradili vsaj nekaj novih stikov in zbližali nekatere kulture, da bomo domačini in priseljenci, tujci bolj odgovorni drug do drugega in skupnega življenja v lokalnem okolju.   

Tudi tako dosegamo cilje projekta:

- integracija ranljivih ciljnih skupin in manjša socialna izključenost, 

- novo, uporabno znanje,

- delujoč informacijski center, kjer so na voljo informacije o različnih dejavnostih v lokalnem okolju (ki so pomembne za ciljne skupine),

- povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti.  

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sooblikovali naš dogodek.  Upamo, da smo zgradili vsaj nekaj novih stikov in zbližali nekatere kulture, da bomo domačini in priseljenci, tujci bolj odgovorni drug do drugega in skupnega življenja v lokalnem okolju.   

 

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj z Ljudsko univerzo Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom uspešno kandidirala na javnem razpisu in v Ajdovščini, v obdobju od januarja 2017 – konca septembra 2021 izvaja projekt Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja. Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečiti zdrs v socialno izključenost in revščino.   

Več utrinkov si lahko pogledate spodaj:   IMG_4934 

Slika 2: Ogled Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini

20200129_085235 

Slika 3: Ogled čistilne naprave

IMG_4941  

Slika 4: Ogled čistilne naprave

20200129_100720

Slika 5: Dogodek Medkulturno spoznavanje med domačini in priseljenci

KSENJA NIVES (00000002)

Slika 6: Dogodek Medkulturno spoznavanje med domačini in priseljenci

OBLAČILO

Slika 7: Dogodek Medkulturno spoznavanje med domačini in priseljenci