Izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih Zahodne kohezijske regije pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina

Vlaganje v strokovni razvoj izobraževalcev v programih neformalnega izobraževanja je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostne storitve na področju izobraževanja odraslih. Izobraževalci odraslih morajo imeti znanja in spretnosti, s katerimi lahko učinkovito zadovoljijo različne interese, želje in potrebe posameznih učečih se ciljnih skupin (predvsem ranljivih) ter kompetence za učinkovito motiviranje k vseživljenjskemu učenju le-teh.

S tem zavedanjem smo se skupaj še s štirimi partnerji prijavili na javni razpis za izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 in bili na njem uspešni.

Ljudska univerza Ajdovščina je prevzela vodilno vlogo v partnerstvu, ki ga sestavljajo še Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper  Universita' popolare Capodistria, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka. Vsi skupaj pa pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

 

LU Ajdovscina_Plakat A3_brezplacni izobrazevalni program 01

In kaj bomo vse počeli?

Pripravili bomo različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih ter vanje vključili in tako usposobili kar 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije. Poleg tega bomo pripravili tudi Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Namen projekta je usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Opravljate tudi vi izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle?

Si želite izboljšati svojo strokovnost in kompetentnost?

Mi smo pravi naslov. Za več informacij nas kontaktirate na info@lu-ajdovscina.si ali nas pokliče na 041 437 785.

Več o projektu si preberite tukaj.