Poklici in veščine, ki omogočajo (samo)zaposlitev in razvoj

skupna pred LUA

 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina izvajamo tudi različna poklicna usposabljanja in postopke za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij/NPK ter tako odraslim nudimo možnosti za prekvalifikacijo in (samo)zaposlitev.

 

Kljub zdravstveni situaciji smo v aprilu zavzeto pričeli z izvedbo 150 urnega programa za Socialne oskrbovalke, ki je verificiran pri Socialni zbornici Slovenije. Zavod RS za zaposlovanje, delodajalci in organizatorji se zavedamo, da tega kadra zelo primanjkuje. Po treh mesecih se zadovoljni bližamo zaključku in se zahvaljujemo tako predavateljem kot DSO Ajdovščina, Centru starejših Pristan Vipava in Domu upokojencev Sežana, ki so udeleženkam prenesli bogata znanja in omogočili praktične izkušnje. Kandidatke bodo v juliju stopile pred komisijo, zato jim želimo, da bodo uspešno izkazale svoja znanja in pridobile javnoveljavno listino za iskanje ali ohranitev obstoječe zaposlitve.

 

203012541_360214685527860_1541157884366857526_n

 

V maju se je na daljavo pričelo tudi 45 urno usposabljanje za Zeliščarje pridelovalce, ki so daljavo takoj, ko je bilo to mogoče, zamenjali za praktično delo v vrtnariji in na njivi. Znanja prepoznavanja zelišč in vzgoje od semena do sadik, sušenja, predelave ter trženja so jim podajali agronomi, biologi, zeliščarji in praktiki. V septembru 2021 se bodo kandidati »pogovorili« s komisijo in tudi njim želimo veliko uspeha, še posebej pri kasnejši postavitvi novih nasadov različnih zelišč.

 

Več informacij dobite na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina ali na helena.furlan@lu-ajdovscina.si ali na telefon 051 439 717.