Glasniki razvoja »starejših« zaposlenih

istockphoto-943404714-640x640

 

Družba kot celota se stara, povprečna življenjska starost Slovencev je že 43,7 let. Te spremembe se že odražajo na področju izobraževanja ter na trgu dela. Na Ljudski univerzi Ajdovščina se zavedamo, da se je na spremembe in intenzivno staranje prebivalstva nujno odzvati z razvojem/vlaganjem v zaposlene in še posebej v starejše zaposlene (nikakor zaradi diskriminacije, pač pa zato, da ostajajo aktivni in zadovoljni). Da bomo to dosegli pa je pri nekaterih potrebno spreminjati prepričanja.

V Sloveniji se bodo spremembe kazale predvsem kot zmanjševanje števila prebivalstva v starosti 20 do 64 let in povečevanje števila prebivalstva, starega 65 in več let, že v obdobju do leta 2030 (UMAR, 2017). Podjetjem je lahko v podporo tudi projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Dobro ime in blagovna znamka delodajalca na trgu dela temelji tudi na odličnem ravnanju z vsemi zaposlenimi, na prepoznavanju potencialov ne glede na starost. Posledično bodo mlajši še hitreje postali pripadni podjetju, »starejši« zaposleni pa bodo bolj pripravljeni podaljšati svojo delovno aktivnost. Tako zaposleni kot podjetja, obe strani morata biti pripravljeni in željni vlagati v razvoj in samorazvoj zaposlenega.

Na Ljudski univerzi Ajdovščina s podjetji sodelujemo od leta 2017 in jim pomagamo pridobiti finančne spodbude za pripravo strategij. Nudimo tudi izobraževanja za krepitev kompetenc, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Več informacij najdete na www.lu-ajdovscina.si ali 05 366 47 50, 041 437 785.

V sklopu projekta ASI so bile med drugimi aktivnostmi že večkrat izvedene brezplačne strokovne delavnice Zavzeti ASI, ki so namenjene lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom, izobraževalcem. Letos sem se jih skupaj s 24-timi drugimi kandidati iz cele Slovenije tudi sama udeležila. Izvedeli smo veliko koristnega o lastnostih zaposlenih nasploh, še posebej o »starejših« zaposlenih. Spraševali smo se kdaj sami zase rečemo ali kdaj drugi mislijo, da so/smo »starejši«, kakšni stereotipi prevladujejo? Predstavili so nam možne ukrepe za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih na petih področjih: promocija in varovanje zdravja; ergonomija, prilagoditev dela in delovnega časa; kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje; medgeneracijsko povezovanje in ozaveščanje; zavzetost in vključenost. Izmenjali smo dobre prakse tako slovenskih kot tujih podjetij in skupaj ugotovili, kako pomembno je, da se mlajši in starejši v podjetju še bolje (s)poznajo in medgeneracijsko povežejo. Tako eni kot drugi imajo svoje prednosti in »ovire«, ki jih s skupnimi močmi lahko spremenijo v razvoj in uspeh podjetja.

Udeleženci programa smo postali Glasniki razvoja starejših zaposlenih s ciljem, da nova spoznanja prenesemo v lastno prakso in prakso drugih. Tako bomo tudi na Ljudski univerzi Ajdovščina podjetjem in njihovim zaposlenim v bodoče gotovo še marsikaj ponudili. Individualno upravljanje zaposlenih je namreč ena izmed veščin prihodnosti.

 

Več informacij dobite na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina ali na helena.furlan@lu-ajdovscina.si ali na telefon 051 439 717.