Doživetje kulinarične dediščine

Slovenija je kulturno zanimiva destinacija z bogato kulinariko, ki je del naše kulturne dediščine in vira razlikovalne in razpoznavne edinstvenosti. Izhodišče bogate kulinarične dediščine se odraža v izjemni legi slovenskega sveta. Kulinarična dediščina je del vsakdanjega in prazničnega življenja posameznika.

Kako dobro jo zares poznamo?

Odgovor na to vprašanje poskušamo najti znotraj projekta Doživetje kulinarične dediščine, ki je sofinanciran s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  Ljudska univerza Ajdovščina se je leta 2019 prijavila na javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (Uradni list RS, št. 82/18). V sklopu razpisa smo oblikovali pilotni projekt, katerega cilj  je ozaveščati različne ciljne skupine o pomenu ohranjanja kulinarične dediščine skozi doživljanje in senzorično zaznavanje tradicionalnih jedi. Neposredno bomo na takšen način izobraževali ljudi o pomenu zdravega načina prehranjevanja in varovanja okolja ter možnostih turističnega razvoja kmetij in zmanjševanja brezposelnosti. Oblikovanje projekta izhaja iz potrebe ohranjanja in izobraževanja ljudi o tradicionalnih lokalnih jedeh, temelji pa na prepletanju prehranskih navad in tradicije s sodobnimi pristopi prehranjevanja. Temeljni cilj projekta je skozi spoznavanje kulinarične dediščine v kombinaciji s sodobnim pristopom, posamezniku omogočiti izkušnjo, ki mu bo pomagala pri razumevanju in doživljanju kulinarične tradicije. Projekt poteka že drugo leto, zaključi pa se oktobra 2022.

Prvo leto izvajanja projekta je bilo namenjeno izobraževanju partnerjev, nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Saše Černalogar Mrak, Davorina Mesesnela in Urške Šušterič Lemut. V drugem letu, pa partnerji, skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina, izvajajo delavnice za različne ciljne skupine. Skozi pripravo tradicionalnih jedi na sodoben način, je udeležencem predstavljena kultura (šege in navade), zgodovina in kulinarika tega območja. Skozi senzorično doživljanje hrane, ko so izpostavljena posamezna čutila, udeležence spodbujamo k občutenju okušanja jedi. Skozi senzorično zaznavanje hrane, udeleženci na praktičen način preizkušajo, kako hrana lahko spremeni okus, npr. če se jo okuša z zavezanimi očmi ali ob različnih zvokih glasbe, dodatkom eteričnih olj, ob gibanju itd. Na delavnicah je udeležencem postrežen kruh, kateremu je ob pripravi dodan hidrolat, različnih lokalnih zelišč (npr. rožmarin) ter zeliščno zelenjavni namazi. V juliju smo izvedli delavnice za varovance Cirius-a, udeležence Šent-a in PUMO-ta. V začetku septembra se načrtuje izvedba delavnic za učence OŠ Draga Bajca iz Vipave in OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki sta tudi partnerici projekta, ter  za druge ciljne skupine.