Popestritev jezikovnih izobraževanj z vključevanjem rojenih govorcev in zaključek v Škocjanu

Med aprilom in junijem 2021 smo na Ljudski univerzi Ajdovščina izvedli tečaj italijanske konverzacije, ki ga je dodatno obogatila udeležba italijanskega gosta, Tržačana toskanskih in slovenskih korenin, Pierpaola Sonnolija. Z veseljem se je odzval na vabilo k sodelovanju ter s svojo redno prisotnostjo na naših izobraževanjih in s svojim izjemnim poznavanjem Italije, italijanske kulture in običajev, zelo obogatil vsebino predavanj. Program je obsegal različna področja vsakdanjega življenja, od kulture, umetnosti, stereotipov, do praktičnih prizorov interakcije z rojenimi govorci italijanskega jezika. Tako smo zaobjeli temeljne življenjske situacije ter jih ponesli v prakso. Prava preizkušnja za vse, ki se učijo tuje jezike, je zagotovo pristni stik z rojenimi govorci.

 

IMG_20210618_164038 (1)

 

Ves čas trajanja jezikovnega izobraževanja je bila v ospredju konverzacija, tako da so naši udeleženci imeli kar najboljšo možnost aktivnega sodelovanja s predavateljico ter rojenim govorcem v vlogi pomožnega oz. gostujočega predavatelja. Naš cilj je vsekakor, da naši slušatelji čimprej suvereno, samozavestno, stopijo v stik z rojenimi govorci italijanskega jezika. Na svoja vprašanja so vedno prejeli ustrezne odgovore in pojasnila, veliko je bilo smeha in dobre volje. Menimo, da je prav sproščeno usvajanje jezikovnega znanja izrednega pomena.

Kljub delu na daljavo, ki se na prvi pogled zdi omejujoče, z udeleženci ustvarimo oseben odnos. Ves čas imajo možnost povezave s predavateljem preko orodja Teams, kjer imajo na voljo vse datoteke z učnim gradivom, domače naloge in utrjevanje znanja. Obenem si lahko v vsakem trenutku ogledajo posnetke predavanj, do katerih imajo povezavo preko spleta ter možnost klepeta in sporočil predavateljici ali predavatelju.

 

IMG_20210618_183812 (2)

 

Čisto na koncu naših srečanj na daljavo smo se vsi skupaj odločili, da zaključek predavanj obeležimo v živo in se tako še osebno spoznamo. V petek, 18. junija 2021, smo se zbrali v slikoviti kraški vasici Škocjan. Prijetne popoldanske urice so prehitro minevale in se prevesile v večer, ko smo si nazdravili in si obljubili, da se ponovno srečamo jeseni na predavanjih italijanskega jezika na daljavo ali v živo na Ljudski univerzi Ajdovščina.

Našemu gostu Pierpaolu in vsem udeležencem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, vse ostale pa lepo vabimo k sodelovanju v naših jezikovnih programih.

Ponudbo jezikovnih tečajev v novem šolskem letu si lahko pogledate v napovedniku na povezavi: Napovednik Julij 2021