DARE - Digital Awareness for Resilience Experiences

Projekt DARE - Digital Awareness for Resilience Experiences je nov Erasmus+ projekt v katerem Ljudska univerza Ajdovščina sodeluje kot partner.

V projekt je vključenih 5 evropskih držav. Poleg Ljudske univerze Ajdovščina sodeluje še 6 ustanov, in sicer Per Esempio Olus (Italija), kot vodilni partner, PUSH (Italija), Fundación Cives (Španija), Fundación Hazloposible (Španija), Norsensus Mediaforum (Norveška), Fundacija VVIF – "Values, Virtus, Integrity" (Bolgarija).

Pandemija covida-19 je povzročila ogromne motnje na področju izobraževanja. Nenaden prehod na spletno učenje je razkril kar nekaj vrzeli in pomanjkljivosti v izobraževanju na daljavo, hkrati pa omogočil priložnost za ponovni razmislek o pomenu in načinu izobraževanja in usposabljanja v digitalni dobi. Digitalne tehnologije pomembno prispevajo k večji prilagodljivosti, ustvarjalnosti, usposobljenosti in učinkovitosti posameznika. Kljub temu, pa je epidemija pokazala, da prihaja do razlik, do razkoraka, med tistimi, ki imajo dostop do informacijskih tehnologij (osebni računalniki in internet) in tistimi, ki te možnosti nimajo. Izobraževalne možnosti morajo biti dostopne vsem, zagotoviti morajo dostop do širših virov informacij vsem. Projekt DARE se zavzema za zapolnitev nastalih vrzeli. Temeljni cilj je spodbujati razvoj digitalnih spretnosti in vseživljenjskega učenja. Namen projekta je z uporabo digitalnih orodij prispevati k razvoju izobraževalnega in kulturnega sektorja, olajšati socialno vključevanje skozi umetnost, s spodbujanjem inovativnega participativnega in medkulturnega dialoga.

V sklopu projekta bodo realizirane sledeče aktivnosti:

  • razvoj digitalnih orodij za sooblikovanje aktivnosti na daljavo: digitalni program usposabljanja za uporabo virtualnih orodij in metod za spletno izobraževanje;
  • postavitev spletne platforme za ustvarjalno pripovedovanje zgodb: odprt in kolaboracijski sistem spletnega kartiranja, dostopen preko spleta in mobilnih naprav, ki s pomočjo večpredstavnostnih vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, predstavlja mesta na izviren in participativen način.

212070604_269687378256007_6446709776007232820_n

V začetku julija je potekalo prvo partnersko srečanje v virtualni obliki, ki sta se ga udeležili organizatorki izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Ajdovščina. Poleg njiju bodo v projektu aktivno sodelovali tudi učitelji, ki sodelujejo s partnerskimi organizacijami ter odrasli z manj možnostmi. Prvi bodo imeli priložnost za povečanje potenciala uporabe digitalnih orodij pri svojem vsakdanjem delu, drugi pa bodo lahko pridobivali nove veščine, kompetence in spretnosti, ki bodo vplivale na njihovo opolnomočenje. Prvo srečanje je bilo namenjeno spoznavanju novih digitalnih orodij, s pomočjo katerih popestrimo on-line učne ure. Uporaba različnih metod in orodij v on-line izobraževanju pomembno prispeva k boljši interakciji udeležencev v učnem procesu. Projekt bo trajal do leta 2023.

 

LOGO ERASMUSDARE Logo