Aktivnost in pogovor dajeta moč

30. 9. 2021 - Ljudska univerza Ajdovščina je ena od prvih organizacij v Sloveniji, ki je, začela izvajati brezplačne študijske krožke/ŠK. Imamo več kot dvajsetletno tradicijo delovanja krožkov, ki predstavljajo prostor medgeneracijskega sodelovanja, sožitja in učenja.

Izpeljali smo že več kot 80 krožkov. Zamisli, nastale v ŠK, se prenašajo tudi v druga okolja, zato je tak način izobraževanja pomemben za razvoj znanja v skupnosti, še posebej v vaseh in manjših krajih. ŠK povezujejo mlade, srednjo in starejšo generacijo, manj in bolj izobražene, osebe z različnim družbenim statusom, iz različnih ranljivih skupin. Znanje in spretnosti jim dajejo nove možnosti ter samozavest.

V letu 2021 so, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, delovali ŠK Pogovor zdravi – daje moč, ŠK Avgurij, ŠK Fežularji. ŠK Pogovor zdravi – daje moč je vključil osebe s posebnimi potrebami, ki so se skozi pogovor na različne teme (Osebna identiteta, strahovi; Družina in dom; Odnosi med ljudmi, prijateljstvo; Kultura in družba: Poklic, brezposelnost; Socialna varnost) opolnomočile za obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju in dvignile svojo samozavest. ŠK Fežularji je izpeljal prve aktivnosti za vzpostavitev učne poti v Velikih Žabljah. ŠK Avgurij pa je preučil možnosti za oblikovanje Avgurija - nekakšnega azila za sicer tujerodne, a v Sloveniji in Vipavski dolini že gojene okrasne fazane. 

Dodatno je po metodi ŠK na daljavo potekalo KLEKLANJE Od nitke do čipke, kjer je aktivnost in pogovor v času korone udeleženkam dal novo moč. Sklekljale so jabolka in balerine, s katerimi so predstavile različne tehnike klekljanja, kot so idrijski in sukani ris, polpremet, štručke, ribice in žabice. Nastale so tudi lučke s čipkastim senčnikom. Izdelke so postavile na ogled v avli Ministrstva za obrambo v Ljubljani. Vsem mentoricam in udeležencem/kam ŠK se zahvaljujemo za njihov trud.

ŠK so v preteklosti delovali tako v mestih kot na podeželju, na območju od Predmeje na Gori, Lokavca, Dornberka do Ajdovščine, Brij, Vipave, Budanj, Vrhpolj, Podrage, Slapa in tudi na Gočah. Ob 25-letnici delovanja je novinarka Primorskih novic, Alenka Tratnik dejala: »Kot novinarka Primorskih novic sem se v pogovoru z mentorji in udeleženci študijskih krožkov LUA ali z zaposlenimi večkrat srečala z rezultati njihovega dela. Ob vsaki priložnosti me je presenetilo, koliko žara in truda so posamezniki vlagali v svoje učenje in v prenos znanja ter izkušenj na druge. Prepričana sem, da s svojimi aktivnostmi pomembno gradite medgeneracijsko sožitje, prinašate razvoj v svoja okolja ter z novim znanjem osmišljate in bogatite tudi lastno življenje. Mi pa vaše zgodbe z veseljem prenašamo širše v goriško regijo in po vsej Primorski.«

Tudi v letu 2021/22 vas vabimo v študijske krožke. Več na helena.furlan@lu-ajdovscina.si ali www.lu-ajdovscina.si.

Helena Furlan

Ljudska univerza Ajdovščina