Slovenščina za zaposlitev in integracijo tujcev, za boljše življenje vseh

1. 10. 2021 - Ljudska univerza Ajdovščina že več kot 20 let izvaja tečaje in izpite iz slovenščine za tujce na osnovni ravni. Letos je novost izpit slovenščine na vstopni ravni A1 za javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene, na primer za zaposlitev.

Z (ne)znanjem slovenščine so v našem okolju povezane številne zgodbe tujcev, priseljencev iz držav bivše Jugoslavije. Pojavljajo se težave v vsakdanjih situacijah pri zdravniku, v šoli, v trgovini, na delovnih mestih, med sosedi. Marsikdo se ne zaveda, da bo njihova (ne)integracija močno pozitivno ali negativno vplivala na življenje vseh nas. Otroci in mladi se sicer učijo jezika ob šolanju, vendar potrebujejo veliko dodatne pomoči. Občasno jim jo lahko ponudimo tudi na Ljudski univerzi Ajdovščina. Starše, zaposlene odrasle, pri vključitvi v tečaje največkrat ovira delo v izmenah, pomankanje finančnih sredstev in nizka funkcionalna pismenost v maternem jeziku. Brezposelni, še posebej manj izobraženi, pa znanje, pridobljeno na tečajih, ne uspejo utrditi oz. ga premalo uporabljajo. Zato starši težko pomagajo otrokom pri šolskih nalogah in v vsakdanjih situacijah. Tujcem iz drugih držav slovenščina ni tako »blizu« kot priseljencem iz držav bivše Jugoslavije, vendar se jezika s pomočjo angleščine kar dobro naučijo.

Oblikovali smo tečaje slovenščine v stopnjah 60-120-180 ur, glede na predznanja oz. potrebe posameznika. Predavatelji uporabljajo različne metode dela za laže usvajanje jezika. Vključeno je govorjenje in poslušanje, spraševanje, branje in pisanje.

Velikokrat se tako šole kot posamezniki, tujci zanimajo za dodatne, brezplačne možnosti pomoči. Zato želimo vzpostaviti mrežo prostovoljcev za osnovno učenje /utrjevanje znanja slovenščine skozi pogovor. Začetniki potrebujejo nekoga, ki bi se z njimi pogovarjal v slovenščini, jim na preprost način pojasnil pomen besed in jih po svojih močeh opozoril na napake pri prvih zapisih/izgovorjavi ter podobno.

Vse, ki ste pripravljeni prostovoljno pomagati otrokom in njihovim staršem, različnim priseljencem, vabimo, da nas kontaktirate na helena.furlan@lu-ajdovscina.si, 051 439 717.

 

If you are new in our town/country and would like to pass the exam A1, or to meet new people, to speak Slovenian language better –  then this is the program for you! Call 051 439 717, Ajdovščina Adult Education Centre (Ljudska univerza Ajdovščina).

 

Helena Furlan

Ljudska univerza Ajdovščina