Predstavitev

PBF_4747Današnji čas zaznamuje globalizacija, povečujejo se migracije, spreminjajo se socialni in gospodarski vzorci, priča smo hitremu tehnološkemu razvoju. Vse to vodi v potrebo po izobraževanju v vseh obdobjih življenja in v različnih okoljih, na kar moramo odgovoriti tudi izobraževalci odraslih. 

S ponudbo naših programov odgovarjamo na zelo različne potrebe posameznih ciljnih skupin. Programe prilagajamo njihovim potrebam, skladno z njimi določamo cilje, vsebine, izbiramo metode in oblike dela, prilagajamo tudi samo izvedbo programov. Nekateri programi tako potekajo na sedežih podjetij in v različnih organizacijah, druge izvajamo v krajevnih skupnostih, nekaj se jih izvaja kar na prostem, v naravi, številne pa izvajamo na našem sedežu, v središču mesta.

V sodelovanju z odličnimi strokovnjaki na najrazličnejših področjih smo pripravili kakovostne programe, ki zasledujejo izbrane cilje. 

Vseživljenjsko učenje je danes nekaj samoumevnega, izobraževanje pa predstavlja pomemben del učenja. Le z znanjem bomo kot posamezniki in družba uspešno delovali v času hitrih sprememb, ki jih prinašata tehnološki napredek in globalizacija ter z njima povezani socialni in gospodarski vzorci.

Vabljeni, da skupaj z nami širite znanje in krepite učečo se skupnost! 

Eva Mermolja, 

direktorica

 

Logo

Skica_60-05

 

 

 

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost, zato od leta 2005 načrtno skrbimo za kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.

 

Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a
5270 Ajdovščina

T: +386 5 3664 750
GSM: +386 41 437 785

E:
Račun: SI56 01201-300 0000 220
Matična številka: 1434233
Davčna številka: SI88942767

Katalog izobraževanja 2020

Katalog informacij javnega značaja 

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev 2021

Razvojni načrt 2019 - 2025.pdf

Primeri izobraževanja odraslih za trajnostni razvoj: Ljudska univerza Ajdovščina (LPoIO 2021)