Predstavitev

FB_IMG_1523731253519

Ljudska univerza Ajdovščina je danes prepoznana kot sodoben izobraževalni center za izobraževanje odraslih. Kot glavni nosilci izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini si prizadevamo zagotoviti dobre pogoje za izobraževanje odraslih in njegov nadaljnji razvoj. K razvoju izobraževanja odraslih prispevamo z aktivnim delovanjem tako na evropski in nacionalni, kot tudi (in še bolj neposredno) na lokalni ravni.

Prizadevamo si za čim večjo vključenost v izobraževanje odraslih, kar lahko dosežemo z zagotavljanjem dostopnosti. Z izvajanjem številnih projektov omogočamo večjo dostopnost, programsko ponudbo pa prilagajamo potrebam v lokalnem okolju.

Na naši ljudski univerzi je že utečena praksa razvijanje novih programov, ki je pogojeno z novimi projekti, ki jih uvajamo v našo dejavnost. Letos se večjim projektom, kot so: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, Svetovanje, Večgeneracijski center in Projektno učenje mlajših odraslih PUM-O, pridružuje še Socialna aktivacija. Prinaša poglobljeno delo na področju socialnega opolnomočenja dolgotrajno brezposelnih oseb, ki potrebujejo dodatno podporo za uspešen vstop na trg dela. Na področju medgeneracijskega sodelovanja Center medgeneracijskega učenja nadgrajuje dobre prakse in pripravlja vrsto novih dejavnosti. Zelo intenzivno in načrtno v sodelovanju s podjetji in podpornimi organizacijami razvijamo in izvajamo programe za potrebe gospodarstva.

Zavezani k nenehnemu razvoju ob skrbi za kakovost se bomo še naprej povezovali in sodelovali, trdno prepričani, da je le skupni pristop k uresničevanju skupnih ciljev pravi.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Eva Mermolja
Direktorica Ljudske univerze Ajdovščina

 

 

Ljudska univerza Ajdovščina je maja 2012 prejela priznanje Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja v letu 2011. Ob tej priložnosti je nastal predstavitveni film naše organizacije.

 

znak pokiKakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost, zato od leta 2005 načrtno skrbimo za kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.

 

 

 

 

 

 

 

Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a
5270 Ajdovščina

T: +386 5 3664 750
GSM: +386 41 437 785

E:
Račun: SI56 01201-300 0000 220
Matična številka: 1434233
Davčna številka: SI88942767

Katalog izobražecanja 2018/2019

Katalog informacij javnega značaja

Katalog izobraževanj 2017/2018

Letni delovni načrt 2017/2018

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe