IZOBRAŽEVALNI CENTER ERUDIO

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA  je študijsko središče ERUDIO izobraževalnega centra.

ERUDIO izvaja študij na daljavo za naslednje programe: 

Za dodatne informacije lahko pokličete tudi IZOBRAŽEVALNI CENTER ERUDIO mail: visjasola@erudio.si, tel: 01 500 86 81 ali 01 548 37 62.


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

3+2=