NPK

Zaradi upoštevanja in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 celoten izobraževalni proces ter vse preostale dejavnosti začasno izvajamo na daljavo.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 041 437 785 ali na elektronski naslov info@lu-ajdovscina.si

Hvala za razumevanje.

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija - NPK in zakaj v usposabljanja?

 

  • Nacionalna poklicna kvalifikacija je namenjena posameznikom, ki želijo potrditi svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti, ki so si jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, z življenjskimi izkušnjami, od oseb s katerimi so se srečali ob različnih priložnostih, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. 
  • Z nacionalno poklicno kvalifikacijo posamezniki dokazujejo usposobljenost za opravljanje določenega dela poklica, ki ne velja le znotraj podjetja, temveč je v večini primerov priznano tako na nacionalni kot na evropski ravni.
  • Certifikat je javna listina, ki vam odpira nove zaposlitvene možnosti v podjetjih ali za samozaposlitev.

 

Za pridobitev posameznega certifikata boste morali dokazati, da imate znanja in spretnosti, ki so za posamezen NPK zapisana v katalogu znanj. Katalog najdete pod predstavitvijo izbranega NPK -ja.

 

Možne so tri poti: 

 

  1. Kandidat, ki izpolnjuje vstopne pogoje in po pogovoru s svetovalko v postopku certificiranja meni, da ima dovolj znanj in spretnosti, se lahko v postopek za potrjevanje NPK prijavi takoj ko je razpisan izpitni rok. Komisija pregleda osebno mapo kandidata, ki jo pripravi ob pomoči svetovalke. V kolikor mapa z dokazili izkazuje zahtevana znanja in ustreza vsem predpisanim zahtevam, kandidat pridobi certifikat – NPK.

  2. V primeru, ko posameznik po pogovoru s svetovalko v postopku certificiranja ugotovi, da nima vseh v katalogu navedenih znanj in spretnosti, je smiselno, da se odloči za usposabljanje. Po končanem usposabljanju se kandidat za NPK lahko prijavi v postopek certificiranja kot je opisan, saj so usposabljanja hkrati priprava na izpit pred tričlansko komisijo.

  3. V usposabljanja se lahko vključite tudi če se ne boste odločili za pridobitev NPK in želite pridobiti nova znanja, spretnosti na določenem področju zaradi osebnih razlogov. Po opravljenem usposabljanju boste pridobili potrdilo o udeležbi, ki ni javnoveljavna listina.

 

Ljudska univerza Ajdovščina zato ponuja usposabljanja začetnikom in tistim, ki že nekaj vedo na navedenih področjih. Programi so pripravljeni tako, da udeležencem nudijo nadgradnjo obstoječih znanj in nova znanja,  spretnosti. Velik poudarek je tudi na povezovanju udeležencev z namenom mreženja in večanja zaposlitvenih možnosti.

 

 

Vabljeni! V preteklih letih smo usposobili večje število kandidatov, ki so uspešno pridobili nova znanja, spretnosti, številne nove prijatelje in nacionalno poklicno kvalifikacijo. Vsak podeljen certifikat ima svojo zgodbo. Prevzemite odgovornost za svoj uspeh, za svojo kariero in odločite se za NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO!