NPK POMOČNIK/POMOČNICA KUHARJA/KUHARICE

POMOCNIK KUHARJA MALALjudska univerza Ajdovščina ponuja usposabljanje za pridobitev znanj in spretnosti s področja kuhanja. Po usposabljanju se kandidat lahko odloči za postopek certificiranja za pridobitev NPK Pomočnik/ pomočnica kuharja/ kuharice.  

 

 

 

 

 

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

 

 • Kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti za potrebe dela.
 • Kandidatom, ki se želijo usposobiti in pridobiti certifikat.

* Kandidati, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje se lahko brez usposabljanja prijavijo v postopek certificiranja.  

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 

 • opravljena osnovnošolska obveznost

 

Vsebina usposabljanja - 60 ur predavanj in vaj (12 x po 5 ur)

Je določena po KATALOGU standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo in zajema pridobitev znanja s področja:

 • Organizacija dela
 • Priprava delovnega mesta
 • Pripomočki in naprave
 • Čiščenje živil
 • Priprava živil za hladne začetne jedi
 • Priprava živil za tople začetne jedi
 • Priprava juh, jušnih zakuh, vložkov, enolončnic
 • Priprava prilog
 • Priprava solat
 • Priprava enostavnih sladic
 • Priprava servirne posode
 • Pomivanje servirne in kuhalne posode (ravnanje s strojem, varstvo pri delu)
 • Priprava hitre hrane
 • Vzdrževanje higiene in urejenosti kuhinje
 • Splošni higienski standardi
 • Osnovni elementi kalkulacij
 • Zagotavljanje kakovosti
 • Komuniciranje s sodelavci
 • Varovanje zdravja in okolja na delovnem mestu

Vsako srečanje vsebuje:

 • teoretični del,
 • čiščenje in pripravo živil,
 • kuhanje,
 • dekoracijo jedi,
 • serviranje in degustacijo.

 

V postopku certificiranja je preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je lahko sklicana večkrat letno.

 


Prijavnica:

DA - veliko
DA - nekaj
NE - sem začetnik
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

4+9=