NPK POMOČNIK/POMOČNICA KUHARJA/KUHARICE

POMOCNIK KUHARJA MALALjudska univerza Ajdovščina ponuja usposabljanje za pridobitev znanj in spretnosti s področja kuhanja. Po usposabljanju se kandidat lahko odloči za postopek certificiranja za pridobitev NPK Pomočnik/ pomočnica kuharja/ kuharice.  

 

 

 

 

 

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

 

 • Kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti za potrebe dela.
 • Kandidatom, ki se želijo usposobiti in pridobiti certifikat.

* Kandidati, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje se lahko brez usposabljanja prijavijo v postopek certificiranja.  

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 

 • opravljena osnovnošolska obveznost

 

Vsebina usposabljanja - 60 ur predavanj in vaj (12 x po 5 ur)

Je določena po KATALOGU standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo in zajema pridobitev znanja s področja:

 • Organizacija dela
 • Priprava delovnega mesta
 • Pripomočki in naprave
 • Čiščenje živil
 • Priprava živil za hladne začetne jedi
 • Priprava živil za tople začetne jedi
 • Priprava juh, jušnih zakuh, vložkov, enolončnic
 • Priprava prilog
 • Priprava solat
 • Priprava enostavnih sladic
 • Priprava servirne posode
 • Pomivanje servirne in kuhalne posode (ravnanje s strojem, varstvo pri delu)
 • Priprava hitre hrane
 • Vzdrževanje higiene in urejenosti kuhinje
 • Splošni higienski standardi
 • Osnovni elementi kalkulacij
 • Zagotavljanje kakovosti
 • Komuniciranje s sodelavci
 • Varovanje zdravja in okolja na delovnem mestu

Vsako srečanje vsebuje:

 • teoretični del,
 • čiščenje in pripravo živil,
 • kuhanje,
 • dekoracijo jedi,
 • serviranje in degustacijo.

 

V postopku certificiranja je preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je lahko sklicana večkrat letno.

 


Prijavnica:

DA - veliko
DA - nekaj
NE - sem začetnik
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

3+6=