NPK POMOČNIK/POMOČNICA NATAKARJA/NATAKARICE

Ljudska univerza Ajdovščina ponuja usposabljanje za pridobitev znanj in spretnosti s področja natakarstva. Po usposabljanju se kandidat lahko odloči za postopek certificiranja za pridobitev NPK Pomočnik/ pomočnica natakarja/natakarice.  

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

 

 • Kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti za potrebe dela.
 • Kandidatom, ki se želijo usposobiti in pridobiti certifikat.

* Kandidati, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje se lahko brez usposabljanja prijavijo v postopek certificiranja.  

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 

 • opravljena osnovnošolska obveznost,
 • zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije

 

Vsebina usposabljanja - 50 ur predavanj in vaj

Je določena po KATALOGU standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo in zajema pridobitev znanja s področja:

 

MODUL 1 

 

 • HACCP
 • urejanje pomožnih prostorov in prostora za goste
 • čiščenje gostinskega inventarja (perilo, pribor, namizna oprema in drugi pomožni strežni inventar)
 • samostojna strežba po navodilih natakarja
 • pomoč pri postrežbi kosila pri prehodnih gostih po navodilih natakarja pripravljalna dela in postrežba v točilnici
 • dnevni obračun v točilnici

 

MODUL 2

 

 • Teoretični in praktični preizkus znanja, delavnica

 

V postopku certificiranja je preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je lahko sklicana večkrat letno.

 

Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah: 05 366 47 50, 041 437 785 ali na .

 


Prijavnica:

DA - veliko
DA - nekaj
NE - sem začetnik
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

7+8=