NPK POMOČNIK/POMOČNICA NATAKARJA/NATAKARICE

Ljudska univerza Ajdovščina ponuja usposabljanje za pridobitev znanj in spretnosti s področja natakarstva. Po usposabljanju se kandidat lahko odloči za postopek certificiranja za pridobitev NPK Pomočnik/ pomočnica natakarja/natakarice.  

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

 

 • Kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti za potrebe dela.
 • Kandidatom, ki se želijo usposobiti in pridobiti certifikat.

* Kandidati, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje se lahko brez usposabljanja prijavijo v postopek certificiranja.  

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 

 • opravljena osnovnošolska obveznost,
 • zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije

 

Vsebina usposabljanja - 50 ur predavanj in vaj

Je določena po KATALOGU standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo in zajema pridobitev znanja s področja:

 

MODUL 1 

 

 • HACCP
 • urejanje pomožnih prostorov in prostora za goste
 • čiščenje gostinskega inventarja (perilo, pribor, namizna oprema in drugi pomožni strežni inventar)
 • samostojna strežba po navodilih natakarja
 • pomoč pri postrežbi kosila pri prehodnih gostih po navodilih natakarja pripravljalna dela in postrežba v točilnici
 • dnevni obračun v točilnici

 

MODUL 2

 

 • Teoretični in praktični preizkus znanja, delavnica

 

V postopku certificiranja je preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je lahko sklicana večkrat letno.

 

Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah: 05 366 47 50, 041 437 785 ali na .

 


Prijavnica:

DA - veliko
DA - nekaj
NE - sem začetnik
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

0+1=