NPK RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE

Ljudska univerza Ajdovščina ponuja usposabljanje za pridobitev znanj in spretnosti s področja računovodstva. Po usposabljanju se kandidat lahko odloči za postopek certificiranja za pridobitev NPK Računovodja/ računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

 

  • Kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti za potrebe dela.
  • Kandidatom, ki se želijo usposobiti in pridobiti certifikat.

* Kandidati, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje se lahko brez usposabljanja prijavijo v postopek certificiranja.  

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 

  • srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba


Vsebina usposabljanja - 80 ur predavanj in vaj

Določena je po KATALOGU standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo.

 

MODUL 1 

 

  • sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov
  • izvajanje računovodskega proučevanja in izdelovanja poročil
  • izvajanje računovodskih del v javnem sektorju
  • izvajanje računovodskih del v računovodskih servisih

 

MODUL 2 

 

  • Teoretični in praktični preizkus znanja, delavnica.

 

V postopku certificiranja je preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je lahko sklicana večkrat letno.

 

Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah: 05 366 47 50, 041 437 785 ali na  .


Prijavnica:

DA - veliko
DA - nekaj
NE - sem začetnik
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

7+9=