NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC/ SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

 

Zbiramo informativne prijave za 150 urno usposabljanje.

SOC OSKRBOVALEC - FOTKA (002)

 

Pridobitev znanja s področja socialne oskrbe;

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • končana osnovna šola,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje),
 • starost vsaj 21 let,
 • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

Usposabljanje traja 150 ur.

 

Vsebina teoretičnega dela:

 

 • Sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže.
 • Ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
 • Prepoznavanje potrebe uporabnika in spremljanje njegovega počutja.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri pripravi individualnega načrta, tedenskega in mesečnega programa dela ter pri reševanju uporabnikovih težav.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri dopolnjevanju programa socialne oskrbe.
 • Obveščanje koordinatorja o uporabnikovem počutju in o spremembah pri uporabniku. Spodbujanje uporabnika k ohranjanju samostojnosti in pomoč pri vključevanju v okolje.
 • Komuniciranje z uporabnikom.
 • Pomoč uporabniku pri uporabi pripomočkov za čiščenje.
 • Izvajanje osebne oskrbe uporabnika.
 • Izvajanje gospodinjske pomoči.
 • Zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

 

PRAKTIČNI DEL poteka v domu za starejše občane oziroma v kabinetu.

 

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 

Cena usposabljanja je 550,00 € z DDV. Prijave in informacije na 05 366 47 50, 041 437 785 ali na .

 


Prijavnica:

DA - veliko
DA - nekaj
NE - sem začetnik
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

5+9=