NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC/ SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

NPK-praktični pouk007-1

 

Pridobitev znanja s področja socialne oskrbe;

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • končana osnovna šola,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje),
 • starost vsaj 23 let,
 • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

Usposabljanje traja 150 ur.

 

Vsebina teoretičnega dela:

 

 • Sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže.
 • Ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
 • Prepoznavanje potrebe uporabnika in spremljanje njegovega počutja.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri pripravi individualnega načrta, tedenskega in mesečnega programa dela ter pri reševanju uporabnikovih težav.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri dopolnjevanju programa socialne oskrbe.
 • Obveščanje koordinatorja o uporabnikovem počutju in o spremembah pri uporabniku. Spodbujanje uporabnika k ohranjanju samostojnosti in pomoč pri vključevanju v okolje.
 • Komuniciranje z uporabnikom.
 • Pomoč uporabniku pri uporabi pripomočkov za čiščenje.
 • Izvajanje osebne oskrbe uporabnika.
 • Izvajanje gospodinjske pomoči.
 • Zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

 

PRAKTIČNI DEL poteka v domu za starejše občane oziroma v kabinetu.

 

 

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 

Cena usposabljanja je 550,00 € z DDV. Prijave in informacije na 05 366 47 50, 041 437 785 ali na .

 


Prijavnica:

DA - veliko
DA - nekaj
NE - sem začetnik
Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

1+5=