NPK PREDELOVALEC/PREDELOVALKA SADJA NA TRADICIONALEN NAČIN

marmelada

Ljudska univerza Ajdovščina je prisluhnila potrebam okolja in ponuja delavnice za pridobitev nekaterih znanj in spretnosti s področja predelave sadja na tradicionalen način ter trženja izdelkov, ki bo potekalo teoretično in praktično v Učnem centru na Brjah. Po udeležbi na delavnicah in uvodnem razgovoru s svetovalko, se kandidat lahko odloči za postopek certificiranja za pridobitev NPK Predelovalec/ predelovalka sadja na tradicionalen način

* Kandidati, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje se lahko prijavijo v postopek certificiranja brez izobraževanja.

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo - NPK:

 

  • končana osnovna šola

 

Znanja in spretnosti, ki jih mora izkazati kandidat za NPK:

 

Znanja in spretnosti so določene po KATALOGU standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo in zajemajo:

  • Predelava sadja v sadni sok
  • Predelava soka v sadno vino
  • Predelava sadnega vina v kis
  • Predelava sadja v žganje
  • Sušenje sadja 
  • Izdelovanje marmelade, džema, priprava kompotov
  • Trženje izdelkov (načini promocije izdelkov in komunikacija s kupci)

Državno izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center in je lahko sklicana na pobudo Ljudske univerze Ajdovščina.

Del postopka certificiranja za NPK je lahko preverjanje strokovnih znanj in spretnosti - Storitev z zagovorom. Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti kandidata z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

 

Podpora kandidatom za NPK:

 

  • uvodni razgovor z namenom ugotavljanja vaših predznanj

Prijave za izvedbo postopka zbiramo, ko je razpisan datum. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah: 05 366 47 50, 041 437 785.

 

Več o predavanjih in učnih delavnicah na Brjah