Osnovna šola

Zaradi upoštevanja in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 celoten izobraževalni proces ter vse preostale dejavnosti začasno izvajamo na daljavo.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 041 437 785 ali na elektronski naslov info@lu-ajdovscina.si

Hvala za razumevanje.

ošmala

 

1. ZAKAJ KONČATI OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE?

 

 

 • zaradi novih znanj in večje samozavesti,
 • zaradi novih možnosti za zaposlitev in nadaljevanje formalnega izobraževanja,
 • zaradi možnosti potrjevanja neformalnih znanj in pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (npr. NPK Zeliščar/zeliščarka, NPK Gozdarski sekač ipd.)

 

2. VPIS:

 

Vpisujemo celo leto, zato se lahko vključite kadarkoli. Z vpisom kandidati pridobijo enoletni status udeleženca izobraževanja odraslih.

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše: 

 • vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja,
 • vsak, ki je končal vsaj 4. razred osemletke ali 5. razred devetletke,
 • odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti,
 • odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali in
 • odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda. Ti se lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole za odrasle.

Za vpis potrebujete:

 • spričevala zadnjega nedokončanega ali končanega razreda,
 • potrdilo o končani osnovnošolski obveznosti ali dokazilo, da ste stari vsaj 15. let,
 • osebni dokument. 

 

3. PREDMETNIK

 ZLOŽENKA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

 

4. ORGANIZACIJA, POTEK IN  PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA:

 

 • nudimo vam program od 6. do 9. razreda devetletke, pouk je organiziran v popoldanskem času,
 • organizacija izobraževanja je prilagojena potrebam mladostnikov in odraslih, ki želijo dokončati osnovno šolo. V enem šolskem letu lahko zaključite dva razreda, z dodatnim vodenim samostojnim učenjem pa tudi več. Če ne morete obiskovati pouka, vam lahko omogočimo vodeno samostojno učenje.
 • urnik predavanj, gradiva in napotke prejmete ob vpisu. Urnik je objavljen na oglasni deski v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina. V dela prostih dneh in med šolskimi počitnicami ni predavanj,
 • šolanje je za udeležence brezplačno, ker izobraževanje financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če ste brezposelni in ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, povprašajte svojega svetovalca ali vam zavod morda lahko povrne potne stroške.

 

5. PREVERJANJE ZNANJA:

Za dokončanje osnovnošolskega izobraževanja morate biti pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov posameznega razreda. Opravljanje Nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu je za odrasle prostovoljno in se opravlja v mesecu maju posameznega šolskega leta.   

 • Izpiti so pisni ali ustni, pri nekaterih predmetih pa pisni in ustni. Za opravljanje izpita morate izpolniti prijavnico, ki jo  oddate organizatorki izobraževanja ali učitelju izbranega predmeta.
 • Izredni izpitni roki so organizirani po dogovoru z organizatorko izobraževanja.

 

6. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po zaključku programa Osnovna šola za odrasle se lahko kandidati vpišejo v različne poklicne/srednješolske programe. 

 

Povabite tudi prijatelje in znance, naj se vključijo!

Prijave in informacije na 05/36 64 750, 041 437 785 ali info@lu-ajdovscina.si, helena.furlan@lu-ajdovscina.si.