VEČGENERACIJSKI CENTER GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA

 

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj z Ljudsko univerzo Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom uspešno kandidirala na javnem razpisu in v Ajdovščini, v obdobju od januarja 2017 – konca septembra 2021 izvaja projekt Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja.

Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.
Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečiti zdrs v socialno izključenost in revščino.


Glavni cilji projekta:

• poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
• ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
• opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
• vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
• okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.


Ciljne skupine:

•    družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
•    osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
•    starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
•    družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
•    otroci in mladi s posebnimi potrebami,
•    migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
•    enostarševske družine,
•    invalidi.

 

Vsakodnevno v okviru Večgeneracijskega centra Goriške na več lokacijah v regiji potekajo brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti so zasnovane tako, da so čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin.


Večgeneracijski center Goriške predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.

Dejavnosti centra so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Vključitev uporabnikov v vse dejavnosti Večgeneracijskega centra Goriške je prostovoljna in brezplačna.

Vodilni partner: Ljudska univerza Nova Gorica
Ostala partnerja: Ljudska univerza Ajdovščina, Posoški razvojni center
Obdobje trajanja projekta: od 1.1.2017 – 30.9.2021


V Ajdovščini potekajo dejavnosti v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina na Stritarjevi ulici 1a.

Povezali smo se z Občino Ajdovščina, Centrom za socialno delo Ajdovščina in drugimi institucijami. K sodelovanju vabimo vse organizacije, ki bi želele sodelovati na navedenem področju.

Informacije in prijave: Helena Furlan, tel. 05/36 64 753, 041 437 785, info@lu-ajdovscina.si

Javni poziv VGC

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

 

logotipi VGC