INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – ISIO

Potrebujete nasvet? Pomoč pri iskanju zaposlitve? Imate težave pri šolanju?

svetovanje LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri nas vas nasvet nič ne stane. 

 

Zakaj v svetovanje?

Ker posameznik na enem mestu najde vse informacije o možnostih izobraževanja, iskanja zaposlitve, razvoja kariere, načrtovanja učenja, osebne in poklicne rasti.

 

Kdo vam svetuje?

anja2

Mag. Anja Jamšek Furlan

Svetovanje poteka:

OSEBNO, po predhodnem dogovoru, od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00

PO TELEFONU na številki 05 366 47 52 

po ELEKTRONSKI POŠTI na

 

Za koga?

Prednostne ciljne skupine informativno–svetovalne dejavnosti so brezposelne osebe (starejši in mlajši brezposelni, invalidi, dolgotrajno brezposelni, migranti, mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje).

ZA BREZPOSELNE

 • pomoč pri iskanju zaposlitve
 • pisanju življenjepisa in ponudb za delo
 • izobraževanju
 • prekvalifikaciji

ZA UPOKOJENCE

 • kako aktivno preživeti prosti čas
 • možnosti neformalnega izobraževanja
 • delavnice in tečaji

ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

 • odločanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa
 • organizaciji in poteku učenja
 • odpravljanju ovir za uspešno izobraževanje in učenje
 • načrtovanju nadaljnje izobraževalne in poklicne poti
 • razvoju osebne in karierne poti v vseh življenjskih obdobjih

Stopite v stik z nami, pomagali vam bomo do rešitve. Vsak lahko najde nekaj zase. 

zadovoljen lua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne izkušnje

Svetovalka mi je pomagala pi iskanju službe, pisanju življenjepisa in prošnje za delo. (Erika)

V šoli mi ni šlo, svetovalka me je usmerila na PUM-O. (Ajda)

Vedno so prijazni, svetujejo mi o različnih oblikah brezplačnega izobraževanja. (Dragica)

 

Sodelovanje nas povezuje

Ljudska univerza Ajdovščina v letu 2020 izvaja projekt Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica (vodja konzorcija) in Posoškim razvojnim centrom. 

Brezplačno informacijo in nasvet najdete tudi:

 • osebno na LUNG-u, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica ali telefonski številki 05 335 31 02, 031 681 164 ali na elektronskem naslovu 
 • osebno na Posoškem razvojnem centru, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin ali na telefonski številki 05 384 15 16 ali na elektronskem naslovu 

 

Varujemo vaše podatke

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojno – raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za šolstvo in šport, ki financira delovanje svetovalnega središča ISIO NOVA GORICA (dislokacija AJDOVŠČINA) in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti na naslov središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za šolstvo in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 2004/86) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Svetovalnih središču ISIO NOVA GORICA (dislokacija AJDOVŠČINA) vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču ISIO NOVA GORICA (dislokacija AJDOVŠČINA).

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina. Upravljalec centralne zbirke osebnih podatkov pa je Andragoški center RS, Šmartinska 134/a, Ljubljana.

 

Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih 2020 je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanja znanost in šport.

LUNGministrstvopoisio