PUM-O

Ti v šoli ne gre, imaš težave z učenjem? Si brezposeln/a?  

 

PUM-O plakat 1majhna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za koga?

V PUM-O se lahko vključijo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

 • imajo status brezposelne osebe,
 • imajo status iskalca zaposlitve,
 • imajo status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih,
 • se pri izobraževanju srečujejo s težavami,
 • so prekinili šolanje,
 • niso zaposleni oziroma nimajo zaposlitve.

 

Cilji programa PUM-O

Temeljni namen programa je:

 • spodbujanje mladih pri vključevanju v izobraževanje za pridobitev izobrazbe,
 • pomoč pri zaključevanju oziroma nadaljevanju šolanja,
 • razvijanje poklicne identitete,
 • vključevanje na trg dela.

PUM-O poteka celo leto, udeleženec se vanj lahko vključi kadarkoli, predvidoma za obdobje 12 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb. Ob vključitvi udeleženec sklene pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje, na podlagi katere je upravičen do dodatka za prevoz in aktivnost. Program je za udeležence BREZPLAČEN. 

 

Zakaj PUM-O?

Glavni cilj PUM-O je približevanje in vstop mladih na trg dela. PUM-O udeležencem omogoča, da si postavijo karierne cilje na podlagi kariernega načrta ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, pomembne za trg dela. 

 

Organizacija dela v PUM-O

Temeljna oblika izpeljave je učni projekt, ki vključuje:

 • izbirno projektno delo,
 • osebne učne projekte, pri katerih se udeleženec vključuje tudi v druge ukrepe APZ,
 • interesne dejavnosti.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija Iz Evropskega socialnega sklada. 

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_sloganmalalogoministrstvo za delo

 

Prijavnica:

PUM-O
DA
Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).