Projekti

V posameznem šolskem letu udeleženci ob podpori mentorjev in zunanjih sodelavcev izvedejo od dva do tri izbirne projekte. Cilj izbirnega projektnega dela je samostojno izdelati projektno storitev, v kateri so upoštevana vsa načela projektnega dela. Teme projektov so različne, prepuščene željam in interesom udeležencev. S pomočjo projektnega dela udeleženci pridobivajo nova znanja in izkušnje, s katerimi razvijajo osebno in poklicno kariero.

Izbirno projektno delo vpliva na:

 

  • povečanje splošne izobraženosti,
  • spoznavanje različnih poklicev in poklicnih skupin,
  • možnost za ustvarjalnost in raziskovanje novih vsebinskih področij,
  • širjenje interesov pri udeležencih,
  • pridobivanje izkušenj samopromocije.