SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

LUA Foto Samo Trebizna-100025

Središče za samostojno učenje je prijetno opremljen prostor, kjer lahko preživite zanimive urice pri bogatitvi svojega znanja. Čas bo minil kot bi mignil ob učenju tujih jezikov s pomočjo računalniških programov (angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine in španščine), učenju desetprstnega tipkanja, brskanju po internetu in pošiljanju elektronske pošte.

V središču se lahko:

- učite,

- pišete seminarske naloge,

- uporabljate računalnike, različno gradivo in učno tehnologijo za samostojno učenje,

- brskate po spletu,

- preberete dnevni časopis,

- poslušate glasbo.

Pri uporabi učnih pripomočkov vam bodo pomagali mentorji in svetovalci.

SSU je namenjeno vsem, ne glede na znanje in starost, nudi možnost srečevanja različnih skupin ljudi, izmenjave informacij in izkušenj.

 

Brezplačno nudimo:

 

 • uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • uporabo slovarjev, leksikonov, atlasov, učbenikov, delovnih zvezkov, knjig,
 • uporabo računalniških programov in multimedijskih pripomočkov,
 • brskanje po internetu (iskanje informacij, pregledovanje spletnih strani),
 • uporaba elektronske pošte,
 • tehnično pomoč pri uporabi učne tehnologije,
 • individualno svetovanje.


Prednost središča za samostojno učenje:

 

 • podpora mentorjev, ki se deli na strokovno (informiranje, svetovanje, usmerjanje, spremljanje, motiviranje in evalviranje) in tehnično (svetovanje pri uporabi IKT  tehnologije),
 • samostojnost pri izbiri ciljev (kaj se učiti in naučiti),
 • samostojnost pri izbiri vsebin učenja, gradiv in pripomočkov,
 • čas učenja, način in ritem si udeleženci izberejo sami,
 • učenje lahko posameznik prilagodi svojim interesom in potrebam,
 • samostojno prevzemanje odgovornosti za uspeh pri učenju.


Središče za samostojno učenje je za uporabnike odprto vsak delavnik, od 8. do 16. ure, za dodatne informacije lahko pokličete na 05 366 47 50, 041 437 785 ali pišite na .

Podatke o organiziranem samostojnem učenju si lahko preberete na spletni strani www.acs.si.


Prijavnica:

Naslov
Telefon
Elektronski naslov
Ne dovoljujem obveščanja
DA

Podpisani/a soglašam, da se podatki zbrani v prijavnici uporabljajo izključno za potrebe evidenc Ljudske univerze Ajdovščina skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

*S klikom potrjujem, da sem seznanjen/a, da Ljudska univerza Ajdovščina v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom

S klikom soglašam, da Ljudska univerza Ajdovščina hrani in uporablja naveden elektronski naslov za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Ljudske univerze Ajdovščina. Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ajdovscina.si

6+4=