Kakovost

Skrbimo za kakovost po modelu   POKI       

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

 

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost. 

V organizaciji od leta 2005 deluje komisija za kakovost in od leta 2011 svetovalka za kakovost, ki načrtno presojata kakovost po modelu samoevalvacije PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE – POKI, ki ga je ob podpori socialnega sklada razvil Andragoški center RS.

 

Z vključitvijo v nacionalni razvojni projekt POKI smo:

 • spoznali načine sistematičnega presojanja kakovosti,
 • dobili objektiven pogled v kakovost lastnega dela,
 • spoznali nove možnosti za razvijanje kakovosti in uvajanje izboljšav z namenom še večje pozitivne prepoznavnosti naše ustanove.

Zavedamo se pomena zagotavljanja kakovosti dela in samoevalvacije za sprejemanje odločitev o prihodnjem razvoju naše izobraževalne organizacije, zato z načrtnim razvojem kakovosti na področjih različnih kazalnikov nadaljujemo tudi po zaključku projekta. Vedno smo lahko še boljši, zato je skrb za kakovost proces, ki se nikoli ne konča. Osrednje vodilo zavoda, način dela in razmišljanja zaposlenih je, da skušamo širši javnosti nuditi kvalitetne informacije o možnostih izobraževanja in svetovati z namenom vseživljenjskega učenja. Našim udeležencem izobraževalnih programov, predavateljem, zaposlenim, partnerjem se trudimo zagotavljati najboljše programe, pogoje za delo, osebnostno in strokovno rast.

 

K temu nas zavezujejo:

VIZIJA - KAM GREMO?

Kot sodoben center za izobraževanje odraslih bomo ustvarjali in nudili kakovostne pogoje za vseživljenjsko učenje in s svojimi dejavnostmi pomembno prispevali k razvoju posameznika, gospodarstva in skupnosti.

 

POSLANSTVO - ZAKAJ SMO?

Smo glavni nosilci izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini. Zavezani smo k strokovnemu pristopu, spodbujamo vseživljenjsko učenje in medsebojno povezovanje. Zavzemamo se za kakovosten razvoj inovativnih učnih pristopov in programov. Tako soustvarjamo pogoje, ki prispevajo k osebni in poklicni rasti posameznika, boljši kakovosti življenja v skupnosti in razvoju gospodarstva.

 

VREDNOTE - ZAKAJ SE ZAVZEMAMO?

Na Ljudski univerzi Ajdovščina gojimo naslednje vrednote:

ZNANJE

Širimo zavest o pomenu vseživljenjskega učenja in zagotavljamo ustrezne pogoje za pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga lahko posameznik uporabi na različnih področjih svojega delovanja.

DOSTOPNOST

Pridobivanje znanja omogočamo vsem. Nenehno ustvarjamo nove možnosti za vseživljenjsko učenje, ki jih prilagajamo potrebam posameznika in okolja.

KAKOVOST

Strokovno in odgovorno ravnanje nam je temeljno vodilo pri razvoju in izvedbi vseh naših dejavnostih.

DOBRI ODNOSI

Ustvarjamo in krepimo spoštljive, odprte, pozitivne in zaupanja vredne odnose, kjer je vsak posameznik sprejet in enakovredno upoštevan.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

Znanje, izkušnje in dobre prakse si nenehno izmenjujemo med seboj, z učečimi se in s partnerji na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Skupaj ustvarjamo nove programe, projekte in dogodke.

RAZVOJNA NARAVNANOST

Sledimo spremembam na področju izobraževanja odraslih, trga dela, lokalnega okolja in nasploh družbe. Sprejemamo jih kot izzive in nove priložnosti za nenehen razvoj in delovanje v smeri sodobnosti in inovativnosti.

 

poki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O KAKOVOSTI  

LISTINA KAKOVOSTI 

 

Zato lahko rečemo, da nam kakovost pomenijo:

 • doseženi cilji v skladu z Letnim delovnim načrtom zavoda,
 • zadovoljstvo udeležencev programov, partnerjev in zaposlenih,
 • bogata ponudba izobraževalnih programov za različne skupine ljudi, v skladu s smernicami Evropske unije, Republike Slovenije in potrebami lokalne skupnosti,
 • povezanost s številnimi partnerji iz lokalnega in širšega okolja (gospodarstvo, šolstvo in ostale institucije),
 • strokovni, izkušeni organizatorji izobraževanja in predavatelji, ki izpopolnjujejo in nadgrajujejo svoje znanje,
 • dobri dosežki, znanje udeležencev,
 • prijazen odnos do udeležencev, upoštevanje posameznika in vspodbudno učno okolje,
 • izvajanje samoevalviranja lastnega dela in načrta vpeljava izboljšav,
 • razvoj, usmerjenost v prihodnost.

 

Velika potrditev za nas je zeleni znak POKI, standard kakovosti, ki ga Andragoški center Slovenije podeljuje organizacijam za izobraževanje odraslih za delo na področju kakovosti. Standard dosegamo že vrsto let in nosilci znaka smo od leta 2005. Na podlagi dokazil o izvedenem delu imamo znak POKI v uporabi do 31. 3. 2023.

 

Naš cilj je zagotoviti kakovostno izobraževanje odraslim v skladu z najsodobnejšimi andragoškimi standardi, zato smo si v Akcijskem načrtu za obdobje 2019 -22 zastavili nove naloge, uvajanje izboljšav skladno s kazalniki.

Pri našem delu skušamo vedno upoštevati vaše predloge, pobude, mnenja, kritike in pohvale, zato nam jih lahko posredujete na več načinov: osebno, po telefonu, pošti, e pošti ali tako, da izpolnite katero od anket v POKI kotičku pred pisarno.

Več o delu komisije za kakovost, svetovalke za kakovost in zadovoljstvu udeležencev, učiteljev, partnerjev Ljudske univerze Ajdovščina lahko preberete spodaj.

 

Kontakt:

Helena Furlan 05 366 47 53 ali helena.furlan@lu-ajdovscina.si